Zeven martelaren Minderbroeders

Zeven martelaren Minderbroeders

10 oktober

De zeven heilige martelaren uit de Orde van de Minderbroeders (namelijk Daniël, Samuël, Angelus, Leo, Nicolaus en Hugolinus, priesters, en Domnus) (+ 1227), waren door broeder Elia uitgezonden om het evangelie van Christus te verkondigen onder de Moren in het huidige Marokko. Zij moesten beschimpingen, gevangenschap en geselingen verduren. Toen zij ten slotte werden onthoofd, verwierven zij de martelaarspalm