Publicatie Directorium 2022/2023 met Liturgische Documentatie 17

29 aug 2022

Het nieuwe Directorium voor de Nederlandse Kerkprovincie voor het kerkelijk jaar 2022/2023 (jaar A) is ter perse en verschijnt begin oktober. Het is vanaf nu mogelijk om een of meer exemplaren te bestellen via de webshop van de NRL. Ook worden dezer dagen de traditionele bestelkaartjes verstuurd.

Elk exemplaar van het Directorium 2022/2023 gaat niet alleen vergezeld van de vouwkalender voor het Getijdengebed voor dezelfde periode, maar ook van een nieuwe aflevering van Liturgische Documentatie (dl. 17). In zijn voorwoord van het Directorium presenteert de bisschop-referent voor liturgie, mgr. dr. J. Liesen, de inhoud ervan.

Na de publicatie van de supplementen bij het Altaarmissaal, het Lectionarium en het Getijdenboek in 2020 zijn door de Congregatie voor de Goddelijke Eredienst en de Regeling van de Sacramenten in 2021 enkele nieuwe vieringen van heiligen op de universele kalender geplaatst en zijn de teksten beschikbaar gesteld voor hun liturgische viering: de vrije gedachtenissen van de nieuwe kerkleraren Gregorius van Narek (27 februari), Johannes De Avila (10 mei) en Hildegardis van Bingen (17 september); bovendien werd de gedachtenis van de H. Marta op 29 juli uitgebreid met die van Maria en Lazarus. De Nederlandse vertaling van de liturgische teksten is opgenomen in het nieuwe deel van Liturgische Documentatie.

Terwijl het vorige deel van Liturgische Documentatie aandacht besteedde aan het lectoraat en acolietaat, wordt nu ingegaan op het nieuw ingevoerde dienstwerk van catechist. Daarover zijn verschillende Vaticaanse instructies verschenen, die in Nederlandse vertaling zijn opgenomen.

Naar aanleiding van het Motu Proprio Magnum Principium, waarmee paus Franciscus op 3 september 2017 de normen van canon 838 § 2 en § 3 van het Wetboek van Canoniek Recht wijzigde (vgl. Liturgische Documentatie, dl. 15, p. 7-11), vaardigde de Congregatie voor de Goddelijke Eredienst en de Regeling van de Sacramenten op 22 oktober 2021 het decreet Postquam Summus Pontifex uit, waarin de gevolgtrekkingen voor de liturgische boeken werden geconcretiseerd. Het eerste deel geeft de normen, de regeling en de procedure weer voor de vertaling en aanpassing van de liturgische boeken. Het tweede deel bevat wijzigingen die in de Latijnse liturgische boeken moeten worden aangebracht; de Nederlandse vertaling van de te wijzigen teksten wordt gepubliceerd na de verkregen goedkeuring van de bisschoppenconferentie en het bevoegde Romeinse dicasterie. In deze aflevering van Liturgische Documentatie is alleen de Nederlandse vertaling van het eerste deel opgenomen.

Ter aanvulling op Liturgische Documentatie dl. 16 m.b.t. de wijziging in het gebruik van het Missale Romanum van 1962 zijn nu de antwoorden van de Romeinse Congregatie over ingediende vragen (dubia) opgenomen, evenals de apostolische brief van paus Franciscus Desiderio desideravi over de liturgische vorming van het volk van God.

Aansluitend bij de omvangrijke verzameling liturgische richtlijnen betreffende de coronapandemie uit de voorafgaande periode (Liturgische Documentatie, dl. 16, p. 89-220) zijn nu de documenten vanaf november 2021 tot zomer 2022 samengebracht.

Het jaar 2022 is ook getekend door het binnenvallen van het Russische leger in Oekraïne op 24 februari en de daarop volgende oorlogshandelingen. Tegen die achtergrond heeft paus Franciscus op 25 maart in een plechtige akte van toewijding de mensheid en in het bijzonder Rusland en Oekraïne toevertrouwd aan het Onbevlekt Hart van Maria. De tekst van deze toewijding en de begeleidende brief van de paus zijn terug te vinden in deze aflevering van Liturgische Documentatie.

Het nieuwe Directorium 2022/2023 (160 blz.) en Liturgische Documentatie deel 17 (ook 160 blz.) kan via de webshop besteld worden. Ook is het mogelijk om het ingevulde en gefrankeerde bestelkaartje terug te sturen naar de Administratie NRL.

In verband met het voortduren van de coronapandemie heeft de Congregatie voor de Goddelijke Eredienst en de Regeling van de... Lees verder
Op verzoek van de Congregatie voor de Goddelijke Eredienst en de Regeling van de Sacramenten heeft paus Franciscus toegestaan, dat... Lees verder
De officiële aanstelling tot lector en acoliet kan voortaan ook gegeven worden aan vrouwen, aldus een besluit van paus Franciscus... Lees verder
De heilige Gregorius van Narek, Johannes van Avila en Hildegard van Bingen zijn in de afgelopen jaren door de Kerk... Lees verder
De aanhoudende coronapandemie stelt de Kerk bij herhaling voor de vraag, op welke wijze veilig gestalte kan worden gegeven aan... Lees verder
Het is ongepast om in de liturgie, ter vervanging van de liturgische boeken, gebruik te maken van vouwblaadjes, fotokopieën en... Lees verder
Vanwege de voortdurende coronapandemie mogen de priesters in de komende kersttijd vier missen celebreren, nl. op Kerstdag, op nieuwjaarsdag (viering... Lees verder
Vanwege een reorganisatie van magazijn en archief is nog een zeer beperkt aantal zondagslectionaria voor de jaren A, B en... Lees verder
Om de Nederlandse vertaling van enkele recente formulieren nog op te kunnen nemen in de supplementen bij het Altaarmissaal, het... Lees verder
De vernieuwde webshop is gelanceerd op de website van de NRL. In de webshop zijn de beschikbare uitgaven overzichtelijk weergegeven... Lees verder