Franciscus: Pandemie dreef zondagsmis naar marginaliteit

24 aug 2021

Hopelijk komen de liturgische vieringen van de zondag uit de marginaliteit waarnaar zij lijken af te stevenen, om weer een centrale plaats te krijgen in het geloof en de spiritualiteit van de gelovigen. Dit laat paus Franciscus in een door de staatssecretaris, kardinaal P. Parolin ondertekende boodschap weten b.g.v. de Nationale liturgische week in Italië te Cremona (23-26 aug. 2021). Daarin verwoordt de paus zijn zorgen over de liturgische beleving van de zondag in Italië.

De wekelijkse samenkomst in de ‘naam van de Heer’ is een realiteit waarvan geen afstand kan worden gedaan en die onverbrekelijk verbonden is met de identiteit van de christenen. Maar deze heeft volgens de paus tijdens de meest acute fase van de verspreiding van de COVID 19-pandemie en door de noodzakelijke beperkingen om deze in te dammen wel ernstige schade opgelopen.

De trieste ervaring van het liturgisch ‘vasten’ van vorig jaar dreef priesters en gelovigen ertoe andere wegen te zoeken om de gemeenschap van geloof en liefde met de Heer en met hun broeders en zusters te voeden, in afwachting van de mogelijkheid om in vrede en veiligheid terug te keren naar de volheid van de eucharistieviering. “Het was een hard en pijnlijk wachten”, waarin de liturgie werd ‘opgeschort’ gedurende de lange periode van opsluiting, aldus de paus. De daaropvolgende hervatting van liturgische vieringen bevestigde de al eerder geconstateerde en alarmerende aanwijzing van het vergevorderde stadium in de verandering van de liturgische beleving van de zondag. Deze situatie toont de moeilijkheid aan om de zondagse eucharistie op harmonieuze wijze te integreren in het parochieleven, het ware hoogtepunt van alle parochieactiviteiten en de bron van een missionaire dynamiek te laten zijn. De zondagse eucharistie dient uit de marginaliteit te komen waarnaar zij in Italië lijkt af te stevenen, en weer een centrale plaats te krijgen in het leven van de gelovigen.

Bron: www.vatican.va/content/francesco/it/messages/pont-messages/2021/document...

Recent heeft paus Franciscus de Nederlandse priester J. Hermans herbenoemd tot consultor (adviseur) van de Congregatie voor de Goddelijke Eredienst... Lees verder
Op 10 mei viert de Kerk de vrije gedachtenis van de heilige Johannes De Avila, priester en kerkleraar. Lees verder
Notitie voor de bisschoppen en bisschoppenconferenties over de viering van de Goede Week 2022 (25 maart 2022; Prot. Nr. 182/22)... Lees verder
De Congregatie voor de Goddelijke Eredienst en de Regeling van de Sacramenten heeft een nieuwe benaming en taakomschrijving gekregen. Dit... Lees verder
Paus Franciscus bepaalde in 2021 dat het dienstwerk van catechist wordt ingevoerd in de R.K. Kerk (apostolische schrijven Antiquum ministerium... Lees verder
Op de eerste zondag van de advent van 2021 vanaf de vooravondmissen op zaterdag 27 november wordt in de verschillende... Lees verder
Het Directorium voor de Nederlandse Kerkprovincie met de liturgische kalender voor het kerkelijk jaar (van advent 2021 tot advent 2022)... Lees verder
Na langdurig gebruik bestaat de kans dat boeklipjes van het Altaarmissaal voor de Nederlandse Kerkprovincie het begeven. Dat maakt het... Lees verder
Tweede helft oktober verschijnt het Directorium voor de Nederlandse Kerkprovincie met de liturgische kalender voor het kerkelijk jaar (van advent... Lees verder
Met zijn Motu proprio ‘Traditionis custodes’ van 16 juli 2021 heeft paus Franciscus de ruime mogelijkheden herroepen voor de Romeinse... Lees verder