Franciscus: Pandemie dreef zondagsmis naar marginaliteit

24 aug 2021

Hopelijk komen de liturgische vieringen van de zondag uit de marginaliteit waarnaar zij lijken af te stevenen, om weer een centrale plaats te krijgen in het geloof en de spiritualiteit van de gelovigen. Dit laat paus Franciscus in een door de staatssecretaris, kardinaal P. Parolin ondertekende boodschap weten b.g.v. de Nationale liturgische week in Italië te Cremona (23-26 aug. 2021). Daarin verwoordt de paus zijn zorgen over de liturgische beleving van de zondag in Italië.

De wekelijkse samenkomst in de ‘naam van de Heer’ is een realiteit waarvan geen afstand kan worden gedaan en die onverbrekelijk verbonden is met de identiteit van de christenen. Maar deze heeft volgens de paus tijdens de meest acute fase van de verspreiding van de COVID 19-pandemie en door de noodzakelijke beperkingen om deze in te dammen wel ernstige schade opgelopen.

De trieste ervaring van het liturgisch ‘vasten’ van vorig jaar dreef priesters en gelovigen ertoe andere wegen te zoeken om de gemeenschap van geloof en liefde met de Heer en met hun broeders en zusters te voeden, in afwachting van de mogelijkheid om in vrede en veiligheid terug te keren naar de volheid van de eucharistieviering. “Het was een hard en pijnlijk wachten”, waarin de liturgie werd ‘opgeschort’ gedurende de lange periode van opsluiting, aldus de paus. De daaropvolgende hervatting van liturgische vieringen bevestigde de al eerder geconstateerde en alarmerende aanwijzing van het vergevorderde stadium in de verandering van de liturgische beleving van de zondag. Deze situatie toont de moeilijkheid aan om de zondagse eucharistie op harmonieuze wijze te integreren in het parochieleven, het ware hoogtepunt van alle parochieactiviteiten en de bron van een missionaire dynamiek te laten zijn. De zondagse eucharistie dient uit de marginaliteit te komen waarnaar zij in Italië lijkt af te stevenen, en weer een centrale plaats te krijgen in het leven van de gelovigen.

Bron: www.vatican.va/content/francesco/it/messages/pont-messages/2021/document...

Op de zondag van het Woord van God, die is ingesteld door paus Franciscus op 30 september 2019 en jaarlijks... Lees verder
Naar aanleiding van zowel het Motu Proprio ‘Spiritus Domini’ als het Motu Proprio ‘Antiquum Ministerium’ van paus Franciscus heeft de... Lees verder
Het nieuwe Directorium voor de Nederlandse Kerkprovincie voor het kerkelijk jaar 2022/2023 (jaar A) is ter perse en verschijnt begin... Lees verder
De hele wereld lijdt de laatste maanden onder droogte bij gebrek aan regen. Dit heeft niet alleen grote gevolgen voor... Lees verder
Paus Franciscus wil in de komende maanden op een nog nader te bepalen wijze een dialoog op gang brengen met... Lees verder
Op 29 juli vindt voortaan in één viering de verplichte gedachtenis plaats van drie bijbelse heiligen, nl. van de heilige... Lees verder
Paus Franciscus: De liturgische vorming van het volk van God Op 29 juni 2022 is het Apostolisch Schrijven van Paus... Lees verder
Enkele verduidelijkingen over de ritus van de aanstelling tot lector, acoliet en catechist zijn recent (24 mei 2022) door de... Lees verder
Recent heeft paus Franciscus de Nederlandse priester J. Hermans herbenoemd tot consultor (adviseur) van de Congregatie voor de Goddelijke Eredienst... Lees verder
Op 10 mei viert de Kerk de vrije gedachtenis van de heilige Johannes De Avila, priester en kerkleraar. Lees verder