Franciscus: Pandemie dreef zondagsmis naar marginaliteit

24 aug 2021

Hopelijk komen de liturgische vieringen van de zondag uit de marginaliteit waarnaar zij lijken af te stevenen, om weer een centrale plaats te krijgen in het geloof en de spiritualiteit van de gelovigen. Dit laat paus Franciscus in een door de staatssecretaris, kardinaal P. Parolin ondertekende boodschap weten b.g.v. de Nationale liturgische week in Italië te Cremona (23-26 aug. 2021). Daarin verwoordt de paus zijn zorgen over de liturgische beleving van de zondag in Italië.

De wekelijkse samenkomst in de ‘naam van de Heer’ is een realiteit waarvan geen afstand kan worden gedaan en die onverbrekelijk verbonden is met de identiteit van de christenen. Maar deze heeft volgens de paus tijdens de meest acute fase van de verspreiding van de COVID 19-pandemie en door de noodzakelijke beperkingen om deze in te dammen wel ernstige schade opgelopen.

De trieste ervaring van het liturgisch ‘vasten’ van vorig jaar dreef priesters en gelovigen ertoe andere wegen te zoeken om de gemeenschap van geloof en liefde met de Heer en met hun broeders en zusters te voeden, in afwachting van de mogelijkheid om in vrede en veiligheid terug te keren naar de volheid van de eucharistieviering. “Het was een hard en pijnlijk wachten”, waarin de liturgie werd ‘opgeschort’ gedurende de lange periode van opsluiting, aldus de paus. De daaropvolgende hervatting van liturgische vieringen bevestigde de al eerder geconstateerde en alarmerende aanwijzing van het vergevorderde stadium in de verandering van de liturgische beleving van de zondag. Deze situatie toont de moeilijkheid aan om de zondagse eucharistie op harmonieuze wijze te integreren in het parochieleven, het ware hoogtepunt van alle parochieactiviteiten en de bron van een missionaire dynamiek te laten zijn. De zondagse eucharistie dient uit de marginaliteit te komen waarnaar zij in Italië lijkt af te stevenen, en weer een centrale plaats te krijgen in het leven van de gelovigen.

Bron: www.vatican.va/content/francesco/it/messages/pont-messages/2021/document...

Elke Nederlandse provincie, elk Nederlands bisdom kent tal van gelovigen die in moeilijke tijden bereid waren om als martelaren te... Lees verder
Een schrijn met een reliek van de H. Bernadette Soubirous - de zienares van Lourdes die later religieuze werd -... Lees verder
Sinds het invoeren van de mogelijkheid om in de NRL-webshop te betalen met iDEAL is er een aantal vragen binnengekomen... Lees verder
Het nieuwe Directorium (jaar B - 2023/2024) met de bijlagen wordt door de drukker geleverd aan het begin van week... Lees verder
Voortaan kunnen bestellingen van NRL-publicaties alleen gebeuren via de webshop, waaraan een online-betalingssysteem is toegevoegd. Aan het totaalbedrag van de... Lees verder
Het nieuwe Directorium voor de Nederlandse kerkprovincie (2023/2024, jaar B) is vanaf nu te bestellen en wordt vanaf de tweede... Lees verder
De Werelddag voor grootouders en ouderen, ingesteld door paus Franciscus tijdens de Covid-19-pandemie, vindt op zondag 23 juli voor de... Lees verder
De bisschoppen van België hebben bij gelegenheid van Pinksteren 2023 een schrijven gepubliceerd met liturgische richtlijnen die vooral na de... Lees verder
Over de sociale media in het digitale tijdperk publiceerde het Romeinse Dicasterie voor de Communicatie op 28 mei 2023 een... Lees verder
Op de zondag van het Woord van God, die is ingesteld door paus Franciscus op 30 september 2019 en jaarlijks... Lees verder