Franciscus: Pandemie dreef zondagsmis naar marginaliteit

24 aug 2021

Hopelijk komen de liturgische vieringen van de zondag uit de marginaliteit waarnaar zij lijken af te stevenen, om weer een centrale plaats te krijgen in het geloof en de spiritualiteit van de gelovigen. Dit laat paus Franciscus in een door de staatssecretaris, kardinaal P. Parolin ondertekende boodschap weten b.g.v. de Nationale liturgische week in Italië te Cremona (23-26 aug. 2021). Daarin verwoordt de paus zijn zorgen over de liturgische beleving van de zondag in Italië.

De wekelijkse samenkomst in de ‘naam van de Heer’ is een realiteit waarvan geen afstand kan worden gedaan en die onverbrekelijk verbonden is met de identiteit van de christenen. Maar deze heeft volgens de paus tijdens de meest acute fase van de verspreiding van de COVID 19-pandemie en door de noodzakelijke beperkingen om deze in te dammen wel ernstige schade opgelopen.

De trieste ervaring van het liturgisch ‘vasten’ van vorig jaar dreef priesters en gelovigen ertoe andere wegen te zoeken om de gemeenschap van geloof en liefde met de Heer en met hun broeders en zusters te voeden, in afwachting van de mogelijkheid om in vrede en veiligheid terug te keren naar de volheid van de eucharistieviering. “Het was een hard en pijnlijk wachten”, waarin de liturgie werd ‘opgeschort’ gedurende de lange periode van opsluiting, aldus de paus. De daaropvolgende hervatting van liturgische vieringen bevestigde de al eerder geconstateerde en alarmerende aanwijzing van het vergevorderde stadium in de verandering van de liturgische beleving van de zondag. Deze situatie toont de moeilijkheid aan om de zondagse eucharistie op harmonieuze wijze te integreren in het parochieleven, het ware hoogtepunt van alle parochieactiviteiten en de bron van een missionaire dynamiek te laten zijn. De zondagse eucharistie dient uit de marginaliteit te komen waarnaar zij in Italië lijkt af te stevenen, en weer een centrale plaats te krijgen in het leven van de gelovigen.

Bron: www.vatican.va/content/francesco/it/messages/pont-messages/2021/document...

De officiële aanstelling tot lector en acoliet kan voortaan ook gegeven worden aan vrouwen, aldus een besluit van paus Franciscus... Lees verder
De heilige Gregorius van Narek, Johannes van Avila en Hildegard van Bingen zijn in de afgelopen jaren door de Kerk... Lees verder
De aanhoudende coronapandemie stelt de Kerk bij herhaling voor het vraagstuk, op welke wijze veilig gestalte kan worden gegeven aan... Lees verder
Het is ongepast om in de liturgie, ter vervanging van de liturgische boeken, gebruik te maken van vouwblaadjes, fotokopieën en... Lees verder
Vanwege de voortdurende corona-pandemie mogen de priesters in de komende kersttijd vier missen celebreren, nl. op Kerstdag, op nieuwjaarsdag (viering... Lees verder
Vanwege een reorganisatie van magazijn en archief is nog een zeer beperkt aantal zondagslectionaria voor de jaren A, B en... Lees verder
Om de Nederlandse vertaling van enkele recente formulieren nog op te kunnen nemen in de supplementen bij het Altaarmissaal, het... Lees verder
De vernieuwde webshop is gelanceerd op de website van de NRL. In de webshop zijn de beschikbare uitgaven overzichtelijk weergegeven... Lees verder
Als aanvulling bij de lectionaria voor de zondagen en de viering van de heiligen heeft de NRL een omvangrijk boekwerk... Lees verder
Het Altaarmissaal voor de Nederlandse Kerkprovincie verscheen begin 1979. Sindsdien zijn o.a. in de universele en particuliere (diocesane) heiligenkalenders meer... Lees verder