Zondag van het Woord van God 2023: paus stelt mannen en vrouwen aan tot lector en catechist

15 jan 2023

Op de zondag van het Woord van God, die is ingesteld door paus Franciscus op 30 september 2019 en jaarlijks gevierd wordt op de derde zondag van de tijd door het jaar, zal de paus tijdens een viering in de St. Pietersbasiliek op 22 januari 2023 een drietal personen aanstellen tot lector en zeven personen tot catechist. Het gaat om lekengelovigen, zowel mannen als vrouwen, die afkomstig zijn uit Italië, Congo, de Filippijnen, Mexico en Wales en die het volk van God vertegenwoordigen.

Door de aanstelling van mannen en vrouwen op de zondag van het Woord van God onderstreept de paus het belang dat hij hecht aan de ruimere mogelijkheden die hij voor deze kerkelijke bedieningen de laatste jaren heeft geschapen.

De Congregatie voor de Goddelijke Eredienst en de Regeling van de Sacramenten publiceerde op 17 december 2020 een notitie over de viering van deze zondag met enkele liturgische suggesties (vgl. Liturgische Documentatie, dl. 16, p. 39-46).

Op 10 mei 2021 stelde paus Franciscus met zijn Motu proprio Antiquum ministerium wereldwijd de bediening van catechist in voor mannen en vrouwen (vgl. de Romeinse documenten hierover in Liturgische Documentatie, dl. 17, p. 115-140).

Met zijn Motu proprio Spiritus Domini van 10 januari 2021 en met een toelichting in een afzonderlijk schrijven daarover opende paus Franciscus de mogelijkheid dat voortaan ook vrouwen worden toegelaten tot de bediening van het lectoraat en het acolietaat (vgl. Liturgische Documentatie, dl. 16, p. 68-70 en 71-78).

Het komt aan de afzonderlijke bisschoppenconferenties toe om voor hun territorium toepassingsbesluiten te formuleren op basis van de Romeinse richtlijnen.

Bron: http://www.evangelizatio.va/content/pcpne/it/news/DpD2023.html

Voortaan kunnen bestellingen van NRL-publicaties alleen gebeuren via de webshop, waaraan een online-betalingssysteem is toegevoegd. Aan het totaalbedrag van de... Lees verder
Het nieuwe Directorium voor de Nederlandse kerkprovincie (2023/2024, jaar B) is vanaf nu te bestellen en wordt vanaf de tweede... Lees verder
De Werelddag voor grootouders en ouderen, ingesteld door paus Franciscus tijdens de Covid-19-pandemie, vindt op zondag 23 juli voor de... Lees verder
De bisschoppen van België hebben bij gelegenheid van Pinksteren 2023 een schrijven gepubliceerd met liturgische richtlijnen die vooral na de... Lees verder
Over de sociale media in het digitale tijdperk publiceerde het Romeinse Dicasterie voor de Communicatie op 28 mei 2023 een... Lees verder
Naar aanleiding van zowel het Motu Proprio ‘Spiritus Domini’ als het Motu Proprio ‘Antiquum Ministerium’ van paus Franciscus heeft de... Lees verder
Het nieuwe Directorium voor de Nederlandse Kerkprovincie voor het kerkelijk jaar 2022/2023 (jaar A) is ter perse en verschijnt begin... Lees verder
De hele wereld lijdt de laatste maanden onder droogte bij gebrek aan regen. Dit heeft niet alleen grote gevolgen voor... Lees verder
Paus Franciscus wil in de komende maanden op een nog nader te bepalen wijze een dialoog op gang brengen met... Lees verder
Op 29 juli vindt voortaan in één viering de verplichte gedachtenis plaats van drie bijbelse heiligen, nl. van de heilige... Lees verder