Rondgang reliekschrijn H. Bernadette Soubirous in Nederland

25 jan 2024

Een schrijn met een reliek van de H. Bernadette Soubirous - de zienares van Lourdes die later religieuze werd - zal in de periode van 1 tot 29 april 2024 ter verering een ‘pelgrimstocht’ maken in alle zeven Nederlandse bisdommen.

Sinds enkele jaren stelt het heiligdom van Lourdes een van de relieken van Bernadette gedurende kortere tijd ter beschikking voor een rondgang in bisdommen over de hele wereld.

De rondgang begint op Tweede Paasdag (1 april 2024) in de Onze-Lieve-Vrouwe-basiliek in Maastricht en eindigt op zondag 28 april in de Sint-Jans-kathedraal in ’s-Hertogenbosch. In de weken daartussen zal de reliek korte tijd vereerd kunnen worden in tal van kerken verspreid over heel Nederland. Op die plaatsen worden vieringen, processies en activiteiten met betrekking tot de reliek van deze heilige georganiseerd.

Verblijfsperiode van de schrijn

De verblijfsperiode is als volgt voorzien:
1 t/m 4 april       Bisdom Roermond
4 t/m 8 april       Bisdom Haarlem-Amsterdam
9 t/m 12 april     Bisdom Rotterdam
13 t/m 16 april   Bisdom Groningen-Leeuwarden
17 t/m 20 april   Aartsbisdom Utrecht
21 t/m 24 april   Bisdom Breda
25 t/m 29 april   Bisdom Den Bosch

Romeinse richtlijnen

De Congregatie voor de heiligverklaringen publiceerde in 2017 de instructie “Relieken in de Kerk” over de authenticiteit en conservering van relieken van zaligen en heiligen. Daarin is een apart hoofdstuk gewijd aan de “Relieken op pelgrimstocht”, met Romeinse richtlijnen voor zo’n rondgang (Zie Liturgische Documentatie, dl. 16, 2021, p. 223 e.v., vooral p. 233 e.v.).

Elke Nederlandse provincie, elk Nederlands bisdom kent tal van gelovigen die in moeilijke tijden bereid waren om als martelaren te... Lees verder
Sinds het invoeren van de mogelijkheid om in de NRL-webshop te betalen met iDEAL is er een aantal vragen binnengekomen... Lees verder
Het nieuwe Directorium (jaar B - 2023/2024) met de bijlagen wordt door de drukker geleverd aan het begin van week... Lees verder
Voortaan kunnen bestellingen van NRL-publicaties alleen gebeuren via de webshop, waaraan een online-betalingssysteem is toegevoegd. Aan het totaalbedrag van de... Lees verder
Het nieuwe Directorium voor de Nederlandse kerkprovincie (2023/2024, jaar B) is vanaf nu te bestellen en wordt vanaf de tweede... Lees verder
De Werelddag voor grootouders en ouderen, ingesteld door paus Franciscus tijdens de Covid-19-pandemie, vindt op zondag 23 juli voor de... Lees verder
De bisschoppen van België hebben bij gelegenheid van Pinksteren 2023 een schrijven gepubliceerd met liturgische richtlijnen die vooral na de... Lees verder
Over de sociale media in het digitale tijdperk publiceerde het Romeinse Dicasterie voor de Communicatie op 28 mei 2023 een... Lees verder
Op de zondag van het Woord van God, die is ingesteld door paus Franciscus op 30 september 2019 en jaarlijks... Lees verder
Naar aanleiding van zowel het Motu Proprio ‘Spiritus Domini’ als het Motu Proprio ‘Antiquum Ministerium’ van paus Franciscus heeft de... Lees verder