Rondgang reliekschrijn H. Bernadette Soubirous in Nederland

25 jan 2024

Een schrijn met een reliek van de H. Bernadette Soubirous - de zienares van Lourdes die later religieuze werd - zal in de periode van 1 tot 29 april 2024 ter verering een ‘pelgrimstocht’ maken in alle zeven Nederlandse bisdommen.

Sinds enkele jaren stelt het heiligdom van Lourdes een van de relieken van Bernadette gedurende kortere tijd ter beschikking voor een rondgang in bisdommen over de hele wereld.

De rondgang begint op Tweede Paasdag (1 april 2024) in de Onze-Lieve-Vrouwe-basiliek in Maastricht en eindigt op zondag 28 april in de Sint-Jans-kathedraal in ’s-Hertogenbosch. In de weken daartussen zal de reliek korte tijd vereerd kunnen worden in tal van kerken verspreid over heel Nederland. Op die plaatsen worden vieringen, processies en activiteiten met betrekking tot de reliek van deze heilige georganiseerd.

Verblijfsperiode van de schrijn

De verblijfsperiode is als volgt voorzien:
1 t/m 4 april       Bisdom Roermond
4 t/m 8 april       Bisdom Haarlem-Amsterdam
9 t/m 12 april     Bisdom Rotterdam
13 t/m 16 april   Bisdom Groningen-Leeuwarden
17 t/m 20 april   Aartsbisdom Utrecht
21 t/m 24 april   Bisdom Breda
25 t/m 29 april   Bisdom Den Bosch

Romeinse richtlijnen

De Congregatie voor de heiligverklaringen publiceerde in 2017 de instructie “Relieken in de Kerk” over de authenticiteit en conservering van relieken van zaligen en heiligen. Daarin is een apart hoofdstuk gewijd aan de “Relieken op pelgrimstocht”, met Romeinse richtlijnen voor zo’n rondgang (Zie Liturgische Documentatie, dl. 16, 2021, p. 223 e.v., vooral p. 233 e.v.).

Het nieuwe Directorium voor de Nederlandse Kerkprovincie voor het kerkelijk jaar 2022/2023 (jaar A) is ter perse en verschijnt begin... Lees verder
De hele wereld lijdt de laatste maanden onder droogte bij gebrek aan regen. Dit heeft niet alleen grote gevolgen voor... Lees verder
Paus Franciscus wil in de komende maanden op een nog nader te bepalen wijze een dialoog op gang brengen met... Lees verder
Op 29 juli vindt voortaan in één viering de verplichte gedachtenis plaats van drie bijbelse heiligen, nl. van de heilige... Lees verder
Paus Franciscus: De liturgische vorming van het volk van God Op 29 juni 2022 is het Apostolisch Schrijven van Paus... Lees verder
Enkele verduidelijkingen over de ritus van de aanstelling tot lector, acoliet en catechist zijn recent (24 mei 2022) door de... Lees verder
Recent heeft paus Franciscus de Nederlandse priester J. Hermans herbenoemd tot consultor (adviseur) van de Congregatie voor de Goddelijke Eredienst... Lees verder
Op 10 mei viert de Kerk de vrije gedachtenis van de heilige Johannes De Avila, priester en kerkleraar. Lees verder
Notitie voor de bisschoppen en bisschoppenconferenties over de viering van de Goede Week 2022 (25 maart 2022; Prot. Nr. 182/22)... Lees verder
De Congregatie voor de Goddelijke Eredienst en de Regeling van de Sacramenten heeft een nieuwe benaming en taakomschrijving gekregen. Dit... Lees verder