Publicatie Directorium 2022/2023 met Liturgische Documentatie 17

29 aug 2022

Het nieuwe Directorium voor de Nederlandse Kerkprovincie voor het kerkelijk jaar 2022/2023 (jaar A) is ter perse en verschijnt begin oktober. Het is vanaf nu mogelijk om een of meer exemplaren te bestellen via de webshop van de NRL. Ook worden dezer dagen de traditionele bestelkaartjes verstuurd.

Elk exemplaar van het Directorium 2022/2023 gaat niet alleen vergezeld van de vouwkalender voor het Getijdengebed voor dezelfde periode, maar ook van een nieuwe aflevering van Liturgische Documentatie (dl. 17). In zijn voorwoord van het Directorium presenteert de bisschop-referent voor liturgie, mgr. dr. J. Liesen, de inhoud ervan.

Na de publicatie van de supplementen bij het Altaarmissaal, het Lectionarium en het Getijdenboek in 2020 zijn door de Congregatie voor de Goddelijke Eredienst en de Regeling van de Sacramenten in 2021 enkele nieuwe vieringen van heiligen op de universele kalender geplaatst en zijn de teksten beschikbaar gesteld voor hun liturgische viering: de vrije gedachtenissen van de nieuwe kerkleraren Gregorius van Narek (27 februari), Johannes De Avila (10 mei) en Hildegardis van Bingen (17 september); bovendien werd de gedachtenis van de H. Marta op 29 juli uitgebreid met die van Maria en Lazarus. De Nederlandse vertaling van de liturgische teksten is opgenomen in het nieuwe deel van Liturgische Documentatie.

Terwijl het vorige deel van Liturgische Documentatie aandacht besteedde aan het lectoraat en acolietaat, wordt nu ingegaan op het nieuw ingevoerde dienstwerk van catechist. Daarover zijn verschillende Vaticaanse instructies verschenen, die in Nederlandse vertaling zijn opgenomen.

Naar aanleiding van het Motu Proprio Magnum Principium, waarmee paus Franciscus op 3 september 2017 de normen van canon 838 § 2 en § 3 van het Wetboek van Canoniek Recht wijzigde (vgl. Liturgische Documentatie, dl. 15, p. 7-11), vaardigde de Congregatie voor de Goddelijke Eredienst en de Regeling van de Sacramenten op 22 oktober 2021 het decreet Postquam Summus Pontifex uit, waarin de gevolgtrekkingen voor de liturgische boeken werden geconcretiseerd. Het eerste deel geeft de normen, de regeling en de procedure weer voor de vertaling en aanpassing van de liturgische boeken. Het tweede deel bevat wijzigingen die in de Latijnse liturgische boeken moeten worden aangebracht; de Nederlandse vertaling van de te wijzigen teksten wordt gepubliceerd na de verkregen goedkeuring van de bisschoppenconferentie en het bevoegde Romeinse dicasterie. In deze aflevering van Liturgische Documentatie is alleen de Nederlandse vertaling van het eerste deel opgenomen.

Ter aanvulling op Liturgische Documentatie dl. 16 m.b.t. de wijziging in het gebruik van het Missale Romanum van 1962 zijn nu de antwoorden van de Romeinse Congregatie over ingediende vragen (dubia) opgenomen, evenals de apostolische brief van paus Franciscus Desiderio desideravi over de liturgische vorming van het volk van God.

Aansluitend bij de omvangrijke verzameling liturgische richtlijnen betreffende de coronapandemie uit de voorafgaande periode (Liturgische Documentatie, dl. 16, p. 89-220) zijn nu de documenten vanaf november 2021 tot zomer 2022 samengebracht.

Het jaar 2022 is ook getekend door het binnenvallen van het Russische leger in Oekraïne op 24 februari en de daarop volgende oorlogshandelingen. Tegen die achtergrond heeft paus Franciscus op 25 maart in een plechtige akte van toewijding de mensheid en in het bijzonder Rusland en Oekraïne toevertrouwd aan het Onbevlekt Hart van Maria. De tekst van deze toewijding en de begeleidende brief van de paus zijn terug te vinden in deze aflevering van Liturgische Documentatie.

Het nieuwe Directorium 2022/2023 (160 blz.) en Liturgische Documentatie deel 17 (ook 160 blz.) kan via de webshop besteld worden. Ook is het mogelijk om het ingevulde en gefrankeerde bestelkaartje terug te sturen naar de Administratie NRL.

Elke Nederlandse provincie, elk Nederlands bisdom kent tal van gelovigen die in moeilijke tijden bereid waren om als martelaren te... Lees verder
Een schrijn met een reliek van de H. Bernadette Soubirous - de zienares van Lourdes die later religieuze werd -... Lees verder
Sinds het invoeren van de mogelijkheid om in de NRL-webshop te betalen met iDEAL is er een aantal vragen binnengekomen... Lees verder
Het nieuwe Directorium (jaar B - 2023/2024) met de bijlagen wordt door de drukker geleverd aan het begin van week... Lees verder
Voortaan kunnen bestellingen van NRL-publicaties alleen gebeuren via de webshop, waaraan een online-betalingssysteem is toegevoegd. Aan het totaalbedrag van de... Lees verder
Het nieuwe Directorium voor de Nederlandse kerkprovincie (2023/2024, jaar B) is vanaf nu te bestellen en wordt vanaf de tweede... Lees verder
De Werelddag voor grootouders en ouderen, ingesteld door paus Franciscus tijdens de Covid-19-pandemie, vindt op zondag 23 juli voor de... Lees verder
De bisschoppen van België hebben bij gelegenheid van Pinksteren 2023 een schrijven gepubliceerd met liturgische richtlijnen die vooral na de... Lees verder
Over de sociale media in het digitale tijdperk publiceerde het Romeinse Dicasterie voor de Communicatie op 28 mei 2023 een... Lees verder
Op de zondag van het Woord van God, die is ingesteld door paus Franciscus op 30 september 2019 en jaarlijks... Lees verder