Ruim 50% korting op boek Nederlandse r.k. martelaren uit de 20e eeuw

13 feb 2024

Elke Nederlandse provincie, elk Nederlands bisdom kent tal van gelovigen die in moeilijke tijden bereid waren om als martelaren te getuigen van hun overgave aan Christus en dienst aan de naasten. Dat is niet alleen gebeurd in lang vervlogen perioden uit de geschiedenis, maar ook recent in de twintigste eeuw.

De heilige paus Johannes Paulus II riep op om de bekende maar ook vaak onbekende bloedgetuigen niet te vergeten en hun getuigenis in ere te houden. De Nederlandse bisschoppenconferentie gaf vervolgens opdracht om een boekwerk te wijden aan de rooms-katholieke bloedgetuigen uit Nederland in de twintigste eeuw. Dit basiswerk verscheen onder de titel “Getuigen voor Christus”.

Om vooral in deze veertigdaagse periode van het kerkelijk jaar, waarin de Kerk zich bezint op het verlossende lijden van Christus zelf, zoveel mogelijk mensen in staat te stellen om kennis te nemen van deze martelaren, ook uit hun eigen streek, biedt de Nationale Raad voor Liturgie deze publicatie aan met een korting van ruim 50%.

Gedurende de veertigdaagse vasten van 2024 is dit omvangrijke, goed gedocumenteerde en geïllustreerde boek van 672 blz. verkrijgbaar voor € 19,95 excl. verzendingskosten i.p.v. de gewone prijs van € 44,90. Het betreft echter een beperkt aantal exemplaren.

Getuigen voor Christus. Rooms-katholieke bloedgetuigen uit Nederland in de twintigste eeuw. Een uitgave van de NRL, 672 blz., 24x17,5 cm

Een schrijn met een reliek van de H. Bernadette Soubirous - de zienares van Lourdes die later religieuze werd -... Lees verder
Sinds het invoeren van de mogelijkheid om in de NRL-webshop te betalen met iDEAL is er een aantal vragen binnengekomen... Lees verder
Het nieuwe Directorium (jaar B - 2023/2024) met de bijlagen wordt door de drukker geleverd aan het begin van week... Lees verder
Voortaan kunnen bestellingen van NRL-publicaties alleen gebeuren via de webshop, waaraan een online-betalingssysteem is toegevoegd. Aan het totaalbedrag van de... Lees verder
Het nieuwe Directorium voor de Nederlandse kerkprovincie (2023/2024, jaar B) is vanaf nu te bestellen en wordt vanaf de tweede... Lees verder
De Werelddag voor grootouders en ouderen, ingesteld door paus Franciscus tijdens de Covid-19-pandemie, vindt op zondag 23 juli voor de... Lees verder
De bisschoppen van België hebben bij gelegenheid van Pinksteren 2023 een schrijven gepubliceerd met liturgische richtlijnen die vooral na de... Lees verder
Over de sociale media in het digitale tijdperk publiceerde het Romeinse Dicasterie voor de Communicatie op 28 mei 2023 een... Lees verder
Op de zondag van het Woord van God, die is ingesteld door paus Franciscus op 30 september 2019 en jaarlijks... Lees verder
Naar aanleiding van zowel het Motu Proprio ‘Spiritus Domini’ als het Motu Proprio ‘Antiquum Ministerium’ van paus Franciscus heeft de... Lees verder