Ruim 50% korting op boek Nederlandse r.k. martelaren uit de 20e eeuw

13 feb 2024

Elke Nederlandse provincie, elk Nederlands bisdom kent tal van gelovigen die in moeilijke tijden bereid waren om als martelaren te getuigen van hun overgave aan Christus en dienst aan de naasten. Dat is niet alleen gebeurd in lang vervlogen perioden uit de geschiedenis, maar ook recent in de twintigste eeuw.

De heilige paus Johannes Paulus II riep op om de bekende maar ook vaak onbekende bloedgetuigen niet te vergeten en hun getuigenis in ere te houden. De Nederlandse bisschoppenconferentie gaf vervolgens opdracht om een boekwerk te wijden aan de rooms-katholieke bloedgetuigen uit Nederland in de twintigste eeuw. Dit basiswerk verscheen onder de titel “Getuigen voor Christus”.

Om vooral in deze veertigdaagse periode van het kerkelijk jaar, waarin de Kerk zich bezint op het verlossende lijden van Christus zelf, zoveel mogelijk mensen in staat te stellen om kennis te nemen van deze martelaren, ook uit hun eigen streek, biedt de Nationale Raad voor Liturgie deze publicatie aan met een korting van ruim 50%.

Gedurende de veertigdaagse vasten van 2024 is dit omvangrijke, goed gedocumenteerde en geïllustreerde boek van 672 blz. verkrijgbaar voor € 19,95 excl. verzendingskosten i.p.v. de gewone prijs van € 44,90. Het betreft echter een beperkt aantal exemplaren.

Getuigen voor Christus. Rooms-katholieke bloedgetuigen uit Nederland in de twintigste eeuw. Een uitgave van de NRL, 672 blz., 24x17,5 cm

Het nieuwe Directorium voor de Nederlandse Kerkprovincie voor het kerkelijk jaar 2022/2023 (jaar A) is ter perse en verschijnt begin... Lees verder
De hele wereld lijdt de laatste maanden onder droogte bij gebrek aan regen. Dit heeft niet alleen grote gevolgen voor... Lees verder
Paus Franciscus wil in de komende maanden op een nog nader te bepalen wijze een dialoog op gang brengen met... Lees verder
Op 29 juli vindt voortaan in één viering de verplichte gedachtenis plaats van drie bijbelse heiligen, nl. van de heilige... Lees verder
Paus Franciscus: De liturgische vorming van het volk van God Op 29 juni 2022 is het Apostolisch Schrijven van Paus... Lees verder
Enkele verduidelijkingen over de ritus van de aanstelling tot lector, acoliet en catechist zijn recent (24 mei 2022) door de... Lees verder
Recent heeft paus Franciscus de Nederlandse priester J. Hermans herbenoemd tot consultor (adviseur) van de Congregatie voor de Goddelijke Eredienst... Lees verder
Op 10 mei viert de Kerk de vrije gedachtenis van de heilige Johannes De Avila, priester en kerkleraar. Lees verder
Notitie voor de bisschoppen en bisschoppenconferenties over de viering van de Goede Week 2022 (25 maart 2022; Prot. Nr. 182/22)... Lees verder
De Congregatie voor de Goddelijke Eredienst en de Regeling van de Sacramenten heeft een nieuwe benaming en taakomschrijving gekregen. Dit... Lees verder