Belgische bisschoppen: preciseringen bij de inleiding op het missaal (na de pandemie)

1 jun 2023

De bisschoppen van België hebben bij gelegenheid van Pinksteren 2023 een schrijven gepubliceerd met liturgische richtlijnen die vooral na de periode van de beperkingen tijdens de COVID-19-pandemie aandacht verdienen. De richtlijnen zijn ook bedoeld als concretiseringen bij de Nederlandse vertaling van de Institutio Generalis (Algemene Instructie) van het Romeins Missaal.

Hieronder volgen enkele van de Vlaamse richtlijnen.

Ambo

“Op sommige kerkplekken werkt men met meerdere ‘lezenaars’: sinds corona – omwille van hygiënische redenen – of al langer. Het zou goed zijn de betekenis van de éne ambo te ontdekken als de plaats waarnaar de aandacht van de gelovigen spontaan gericht wordt, omdat daar het Woord van God klinkt. Vanaf de ambo gebeuren de Schriftlezingen, de antwoord-psalm, de paasjubelzang, de homilie en eventueel de intenties van de voorbede. Voor al het andere volstaat een eenvoudige pupiter, bijvoorbeeld voor de cantor of voor mededelingen na de viering.”

Altaar

“Tijdens de coronacrisis werd noodgedwongen anders omgesprongen met het altaar: de voorganger stond soms een groot deel van de viering aan het altaar, de gaven waren er al van bij het begin op geplaatst, vaak samen met ontsmettende handgel. We kunnen terugkeren naar een zo goed mogelijk liturgisch gebruik van het altaar en het énkel gebruiken tijdens de eucharistische liturgie.”
“Het ontsmetten van de handen met alcoholgel hoeft niet meer en gebeurt geenszins aan het altaar, alsof het een liturgische handeling betreft. Zo nodig gebeurt het aan de credenstafel, enigszins uit het zicht.”

Vredewens

“Het zou bijzonder jammer zijn, mochten we de vredewens, die tijdens de coronacrisis noodgedwongen ‘op afstand’ gebeurde, niet meer ten volle in de praktijk brengen. We tonen hiermee, voordat wij het Lichaam van Christus ontvangen, de wederzijdse liefde en gemeenschap, waaraan de vrede van de verrezen Heer ten grondslag ligt.”

Streaming

“Op sommige kerkplekken kunnen langdurig zieken en ouderen vierend verbonden blijven via streaming zoals tijdens de coronapandemie.”

Bron: https://www.kerknet.be/bisschoppenconferentie/persbericht/liturgie-viere...

Elke Nederlandse provincie, elk Nederlands bisdom kent tal van gelovigen die in moeilijke tijden bereid waren om als martelaren te... Lees verder
Een schrijn met een reliek van de H. Bernadette Soubirous - de zienares van Lourdes die later religieuze werd -... Lees verder
Sinds het invoeren van de mogelijkheid om in de NRL-webshop te betalen met iDEAL is er een aantal vragen binnengekomen... Lees verder
Het nieuwe Directorium (jaar B - 2023/2024) met de bijlagen wordt door de drukker geleverd aan het begin van week... Lees verder
Voortaan kunnen bestellingen van NRL-publicaties alleen gebeuren via de webshop, waaraan een online-betalingssysteem is toegevoegd. Aan het totaalbedrag van de... Lees verder
Het nieuwe Directorium voor de Nederlandse kerkprovincie (2023/2024, jaar B) is vanaf nu te bestellen en wordt vanaf de tweede... Lees verder
De Werelddag voor grootouders en ouderen, ingesteld door paus Franciscus tijdens de Covid-19-pandemie, vindt op zondag 23 juli voor de... Lees verder
Over de sociale media in het digitale tijdperk publiceerde het Romeinse Dicasterie voor de Communicatie op 28 mei 2023 een... Lees verder
Op de zondag van het Woord van God, die is ingesteld door paus Franciscus op 30 september 2019 en jaarlijks... Lees verder
Naar aanleiding van zowel het Motu Proprio ‘Spiritus Domini’ als het Motu Proprio ‘Antiquum Ministerium’ van paus Franciscus heeft de... Lees verder