Belgische bisschoppen: preciseringen bij de inleiding op het missaal (na de pandemie)

1 jun 2023

De bisschoppen van België hebben bij gelegenheid van Pinksteren 2023 een schrijven gepubliceerd met liturgische richtlijnen die vooral na de periode van de beperkingen tijdens de COVID-19-pandemie aandacht verdienen. De richtlijnen zijn ook bedoeld als concretiseringen bij de Nederlandse vertaling van de Institutio Generalis (Algemene Instructie) van het Romeins Missaal.

Hieronder volgen enkele van de Vlaamse richtlijnen.

Ambo

“Op sommige kerkplekken werkt men met meerdere ‘lezenaars’: sinds corona – omwille van hygiënische redenen – of al langer. Het zou goed zijn de betekenis van de éne ambo te ontdekken als de plaats waarnaar de aandacht van de gelovigen spontaan gericht wordt, omdat daar het Woord van God klinkt. Vanaf de ambo gebeuren de Schriftlezingen, de antwoord-psalm, de paasjubelzang, de homilie en eventueel de intenties van de voorbede. Voor al het andere volstaat een eenvoudige pupiter, bijvoorbeeld voor de cantor of voor mededelingen na de viering.”

Altaar

“Tijdens de coronacrisis werd noodgedwongen anders omgesprongen met het altaar: de voorganger stond soms een groot deel van de viering aan het altaar, de gaven waren er al van bij het begin op geplaatst, vaak samen met ontsmettende handgel. We kunnen terugkeren naar een zo goed mogelijk liturgisch gebruik van het altaar en het énkel gebruiken tijdens de eucharistische liturgie.”
“Het ontsmetten van de handen met alcoholgel hoeft niet meer en gebeurt geenszins aan het altaar, alsof het een liturgische handeling betreft. Zo nodig gebeurt het aan de credenstafel, enigszins uit het zicht.”

Vredewens

“Het zou bijzonder jammer zijn, mochten we de vredewens, die tijdens de coronacrisis noodgedwongen ‘op afstand’ gebeurde, niet meer ten volle in de praktijk brengen. We tonen hiermee, voordat wij het Lichaam van Christus ontvangen, de wederzijdse liefde en gemeenschap, waaraan de vrede van de verrezen Heer ten grondslag ligt.”

Streaming

“Op sommige kerkplekken kunnen langdurig zieken en ouderen vierend verbonden blijven via streaming zoals tijdens de coronapandemie.”

Bron: https://www.kerknet.be/bisschoppenconferentie/persbericht/liturgie-viere...

Het nieuwe Directorium voor de Nederlandse Kerkprovincie voor het kerkelijk jaar 2022/2023 (jaar A) is ter perse en verschijnt begin... Lees verder
De hele wereld lijdt de laatste maanden onder droogte bij gebrek aan regen. Dit heeft niet alleen grote gevolgen voor... Lees verder
Paus Franciscus wil in de komende maanden op een nog nader te bepalen wijze een dialoog op gang brengen met... Lees verder
Op 29 juli vindt voortaan in één viering de verplichte gedachtenis plaats van drie bijbelse heiligen, nl. van de heilige... Lees verder
Paus Franciscus: De liturgische vorming van het volk van God Op 29 juni 2022 is het Apostolisch Schrijven van Paus... Lees verder
Enkele verduidelijkingen over de ritus van de aanstelling tot lector, acoliet en catechist zijn recent (24 mei 2022) door de... Lees verder
Recent heeft paus Franciscus de Nederlandse priester J. Hermans herbenoemd tot consultor (adviseur) van de Congregatie voor de Goddelijke Eredienst... Lees verder
Op 10 mei viert de Kerk de vrije gedachtenis van de heilige Johannes De Avila, priester en kerkleraar. Lees verder
Notitie voor de bisschoppen en bisschoppenconferenties over de viering van de Goede Week 2022 (25 maart 2022; Prot. Nr. 182/22)... Lees verder
De Congregatie voor de Goddelijke Eredienst en de Regeling van de Sacramenten heeft een nieuwe benaming en taakomschrijving gekregen. Dit... Lees verder