Belgische bisschoppen: preciseringen bij de inleiding op het missaal (na de pandemie)

1 jun 2023

De bisschoppen van België hebben bij gelegenheid van Pinksteren 2023 een schrijven gepubliceerd met liturgische richtlijnen die vooral na de periode van de beperkingen tijdens de COVID-19-pandemie aandacht verdienen. De richtlijnen zijn ook bedoeld als concretiseringen bij de Nederlandse vertaling van de Institutio Generalis (Algemene Instructie) van het Romeins Missaal.

Hieronder volgen enkele van de Vlaamse richtlijnen.

Ambo

“Op sommige kerkplekken werkt men met meerdere ‘lezenaars’: sinds corona – omwille van hygiënische redenen – of al langer. Het zou goed zijn de betekenis van de éne ambo te ontdekken als de plaats waarnaar de aandacht van de gelovigen spontaan gericht wordt, omdat daar het Woord van God klinkt. Vanaf de ambo gebeuren de Schriftlezingen, de antwoord-psalm, de paasjubelzang, de homilie en eventueel de intenties van de voorbede. Voor al het andere volstaat een eenvoudige pupiter, bijvoorbeeld voor de cantor of voor mededelingen na de viering.”

Altaar

“Tijdens de coronacrisis werd noodgedwongen anders omgesprongen met het altaar: de voorganger stond soms een groot deel van de viering aan het altaar, de gaven waren er al van bij het begin op geplaatst, vaak samen met ontsmettende handgel. We kunnen terugkeren naar een zo goed mogelijk liturgisch gebruik van het altaar en het énkel gebruiken tijdens de eucharistische liturgie.”
“Het ontsmetten van de handen met alcoholgel hoeft niet meer en gebeurt geenszins aan het altaar, alsof het een liturgische handeling betreft. Zo nodig gebeurt het aan de credenstafel, enigszins uit het zicht.”

Vredewens

“Het zou bijzonder jammer zijn, mochten we de vredewens, die tijdens de coronacrisis noodgedwongen ‘op afstand’ gebeurde, niet meer ten volle in de praktijk brengen. We tonen hiermee, voordat wij het Lichaam van Christus ontvangen, de wederzijdse liefde en gemeenschap, waaraan de vrede van de verrezen Heer ten grondslag ligt.”

Streaming

“Op sommige kerkplekken kunnen langdurig zieken en ouderen vierend verbonden blijven via streaming zoals tijdens de coronapandemie.”

Bron: https://www.kerknet.be/bisschoppenconferentie/persbericht/liturgie-viere...

Paus Franciscus bepaalde in 2021 dat het dienstwerk van catechist wordt ingevoerd in de R.K. Kerk (apostolische schrijven Antiquum ministerium... Lees verder
Op de eerste zondag van de advent van 2021 vanaf de vooravondmissen op zaterdag 27 november wordt in de verschillende... Lees verder
Het Directorium voor de Nederlandse Kerkprovincie met de liturgische kalender voor het kerkelijk jaar (van advent 2021 tot advent 2022)... Lees verder
Na langdurig gebruik bestaat de kans dat boeklipjes van het Altaarmissaal voor de Nederlandse Kerkprovincie het begeven. Dat maakt het... Lees verder
Tweede helft oktober verschijnt het Directorium voor de Nederlandse Kerkprovincie met de liturgische kalender voor het kerkelijk jaar (van advent... Lees verder
Hopelijk komen de liturgische vieringen van de zondag uit de marginaliteit waarnaar zij lijken af te stevenen, om weer een... Lees verder
Met zijn Motu proprio ‘Traditionis custodes’ van 16 juli 2021 heeft paus Franciscus de ruime mogelijkheden herroepen voor de Romeinse... Lees verder
Vanwege de COVID-19-pandemie was het vanaf maart 2020 maandenlang onmogelijk om in de parochies voldoende mogelijkheden te scheppen voor de... Lees verder
De benoeming van de nieuwe prefect, secretaris en ondersecretaris van de Congregatie voor de Goddelijke Eredienst en de Regeling van... Lees verder
De NRL-uitgave van een vijftigtal misformulieren ter ere van Maria is tijdelijk verkrijgbaar met een korting van 40% op de... Lees verder