Paus Franciscus herbenoemt J. Hermans tot consultor van Romeinse Congregatie

11 mei 2022

Recent heeft paus Franciscus de Nederlandse priester J. Hermans herbenoemd tot consultor (adviseur) van de Congregatie voor de Goddelijke Eredienst en de Regeling van de Sacramenten. Mgr. J. Hermans is de secretaris van de Nationale Raad voor Liturgie van de Nederlandse Bisschoppenconferentie. Een Vaticaanse benoeming tot consultor geldt doorgaans voor een periode van vijf jaar.

Reeds eerder, in 2005, was J. Hermans door paus Johannes Paulus II benoemd tot consultor van deze Romeinse Congregatie. In hetzelfde jaar werd hij door paus Benedictus XVI benoemd om als peritus (expert) in Rome deel te nemen aan de Bisschoppensynode over de eucharistie.

In 2010 benoemde paus Benedictus XVI J. Hermans voor een nieuwe periode tot consultor. Paus Franciscus herhaalde deze benoeming in 2016 en nu recent op 29 maart opnieuw. Het gaat om de vierde benoeming tot lid van het adviescollege van de Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten sinds zijn eerste aanstelling in 2005. Het consultoren-college bestaat uit een kleine twintigtal experts op liturgisch gebied afkomstig uit de hele wereldkerk.

Bron:
http://www.cultodivino.va/content/cultodivino/it/dicastero/consultori.html
https://www.rkkerk.nl/mgr-hermans-herbenoemd-als-adviseur-van-congregati...

Elke Nederlandse provincie, elk Nederlands bisdom kent tal van gelovigen die in moeilijke tijden bereid waren om als martelaren te... Lees verder
Een schrijn met een reliek van de H. Bernadette Soubirous - de zienares van Lourdes die later religieuze werd -... Lees verder
Sinds het invoeren van de mogelijkheid om in de NRL-webshop te betalen met iDEAL is er een aantal vragen binnengekomen... Lees verder
Het nieuwe Directorium (jaar B - 2023/2024) met de bijlagen wordt door de drukker geleverd aan het begin van week... Lees verder
Voortaan kunnen bestellingen van NRL-publicaties alleen gebeuren via de webshop, waaraan een online-betalingssysteem is toegevoegd. Aan het totaalbedrag van de... Lees verder
Het nieuwe Directorium voor de Nederlandse kerkprovincie (2023/2024, jaar B) is vanaf nu te bestellen en wordt vanaf de tweede... Lees verder
De Werelddag voor grootouders en ouderen, ingesteld door paus Franciscus tijdens de Covid-19-pandemie, vindt op zondag 23 juli voor de... Lees verder
De bisschoppen van België hebben bij gelegenheid van Pinksteren 2023 een schrijven gepubliceerd met liturgische richtlijnen die vooral na de... Lees verder
Over de sociale media in het digitale tijdperk publiceerde het Romeinse Dicasterie voor de Communicatie op 28 mei 2023 een... Lees verder
Op de zondag van het Woord van God, die is ingesteld door paus Franciscus op 30 september 2019 en jaarlijks... Lees verder