Paus Franciscus herbenoemt J. Hermans tot consultor van Romeinse Congregatie

11 mei 2022

Recent heeft paus Franciscus de Nederlandse priester J. Hermans herbenoemd tot consultor (adviseur) van de Congregatie voor de Goddelijke Eredienst en de Regeling van de Sacramenten. Mgr. J. Hermans is de secretaris van de Nationale Raad voor Liturgie van de Nederlandse Bisschoppenconferentie. Een Vaticaanse benoeming tot consultor geldt doorgaans voor een periode van vijf jaar.

Reeds eerder, in 2005, was J. Hermans door paus Johannes Paulus II benoemd tot consultor van deze Romeinse Congregatie. In hetzelfde jaar werd hij door paus Benedictus XVI benoemd om als peritus (expert) in Rome deel te nemen aan de Bisschoppensynode over de eucharistie.

In 2010 benoemde paus Benedictus XVI J. Hermans voor een nieuwe periode tot consultor. Paus Franciscus herhaalde deze benoeming in 2016 en nu recent op 29 maart opnieuw. Het gaat om de vierde benoeming tot lid van het adviescollege van de Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten sinds zijn eerste aanstelling in 2005. Het consultoren-college bestaat uit een kleine twintigtal experts op liturgisch gebied afkomstig uit de hele wereldkerk.

Bron:
http://www.cultodivino.va/content/cultodivino/it/dicastero/consultori.html
https://www.rkkerk.nl/mgr-hermans-herbenoemd-als-adviseur-van-congregati...

Op 29 juli vindt voortaan in één viering de verplichte gedachtenis plaats van drie bijbelse heiligen, nl. van de heilige... Lees verder
Paus Franciscus: De liturgische vorming van het volk van God Op 29 juni 2022 is het Apostolisch Schrijven van Paus... Lees verder
Enkele verduidelijkingen over de ritus van de aanstelling tot lector, acoliet en catechist zijn recent (24 mei 2022) door de... Lees verder
Op 10 mei viert de Kerk de vrije gedachtenis van de heilige Johannes De Avila, priester en kerkleraar. Lees verder
Notitie voor de bisschoppen en bisschoppenconferenties over de viering van de Goede Week 2022 (25 maart 2022; Prot. Nr. 182/22)... Lees verder
De Congregatie voor de Goddelijke Eredienst en de Regeling van de Sacramenten heeft een nieuwe benaming en taakomschrijving gekregen. Dit... Lees verder
Paus Franciscus bepaalde in 2021 dat het dienstwerk van catechist wordt ingevoerd in de R.K. Kerk (apostolische schrijven Antiquum ministerium... Lees verder
Op de eerste zondag van de advent van 2021 vanaf de vooravondmissen op zaterdag 27 november wordt in de verschillende... Lees verder
Het Directorium voor de Nederlandse Kerkprovincie met de liturgische kalender voor het kerkelijk jaar (van advent 2021 tot advent 2022)... Lees verder
Na langdurig gebruik bestaat de kans dat boeklipjes van het Altaarmissaal voor de Nederlandse Kerkprovincie het begeven. Dat maakt het... Lees verder