Paus Franciscus herbenoemt J. Hermans tot consultor van Romeinse Congregatie

11 mei 2022

Recent heeft paus Franciscus de Nederlandse priester J. Hermans herbenoemd tot consultor (adviseur) van de Congregatie voor de Goddelijke Eredienst en de Regeling van de Sacramenten. Mgr. J. Hermans is de secretaris van de Nationale Raad voor Liturgie van de Nederlandse Bisschoppenconferentie. Een Vaticaanse benoeming tot consultor geldt doorgaans voor een periode van vijf jaar.

Reeds eerder, in 2005, was J. Hermans door paus Johannes Paulus II benoemd tot consultor van deze Romeinse Congregatie. In hetzelfde jaar werd hij door paus Benedictus XVI benoemd om als peritus (expert) in Rome deel te nemen aan de Bisschoppensynode over de eucharistie.

In 2010 benoemde paus Benedictus XVI J. Hermans voor een nieuwe periode tot consultor. Paus Franciscus herhaalde deze benoeming in 2016 en nu recent op 29 maart opnieuw. Het gaat om de vierde benoeming tot lid van het adviescollege van de Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten sinds zijn eerste aanstelling in 2005. Het consultoren-college bestaat uit een kleine twintigtal experts op liturgisch gebied afkomstig uit de hele wereldkerk.

Bron:
http://www.cultodivino.va/content/cultodivino/it/dicastero/consultori.html
https://www.rkkerk.nl/mgr-hermans-herbenoemd-als-adviseur-van-congregati...

Naar aanleiding van zowel het Motu Proprio ‘Spiritus Domini’ als het Motu Proprio ‘Antiquum Ministerium’ van paus Franciscus heeft de... Lees verder
Het nieuwe Directorium voor de Nederlandse Kerkprovincie voor het kerkelijk jaar 2022/2023 (jaar A) is ter perse en verschijnt begin... Lees verder
De hele wereld lijdt de laatste maanden onder droogte bij gebrek aan regen. Dit heeft niet alleen grote gevolgen voor... Lees verder
Paus Franciscus wil in de komende maanden op een nog nader te bepalen wijze een dialoog op gang brengen met... Lees verder
Op 29 juli vindt voortaan in één viering de verplichte gedachtenis plaats van drie bijbelse heiligen, nl. van de heilige... Lees verder
Paus Franciscus: De liturgische vorming van het volk van God Op 29 juni 2022 is het Apostolisch Schrijven van Paus... Lees verder
Enkele verduidelijkingen over de ritus van de aanstelling tot lector, acoliet en catechist zijn recent (24 mei 2022) door de... Lees verder
Op 10 mei viert de Kerk de vrije gedachtenis van de heilige Johannes De Avila, priester en kerkleraar. Lees verder
Notitie voor de bisschoppen en bisschoppenconferenties over de viering van de Goede Week 2022 (25 maart 2022; Prot. Nr. 182/22)... Lees verder
De Congregatie voor de Goddelijke Eredienst en de Regeling van de Sacramenten heeft een nieuwe benaming en taakomschrijving gekregen. Dit... Lees verder