Directorium 2021-2022 met bijlagen verkrijgbaar

29 okt 2021

Het Directorium voor de Nederlandse Kerkprovincie met de liturgische kalender voor het kerkelijk jaar (van advent 2021 tot advent 2022) is gepubliceerd. In de laatste week van oktober zijn alle bestellingen verstuurd die tot dan toe gedaan werden via het bestelkaartje of de webshop van de Nationale Raad voor Liturgie.

Het Directorium bevat naast algemene liturgische informatie over een aantal liturgisch-pastorale aanbevelingen en richtlijnen ook de liturgische kalender voor de eucharistie en het getijdengebed voor elke dag van het kerkelijk jaar. Beknopte informatie voor het getijdengebed is ook te vinden in de vouwkalender, die afzonderlijk bij het Directorium geleverd wordt. Deze Kalender voor het Getijdengebed heeft een passend formaat voor zowel het Getijdenboek als het Klein Getijdenboek en geeft voor elke dag van het nieuwe liturgische jaar de noodzakelijke informatie voor het bidden van het getijdengebed.

De tweede bijlage bij het Directorium is het zestiende deel van de reeks Liturgische Documentatie. Dit bevat een aantal recente liturgische documenten van de wereldkerk (in Nederlandse vertaling), van de Nederlandse Bisschoppenconferentie en van de Nationale Raad voor Liturgie.

Enkele documenten zijn aangevuld met oudere teksten die op hetzelfde onderwerp betrekking hebben, zoals de bedieningen van het lectoraat en acolietaat. Deze aanstellingen zijn recent ook voor vrouwen opengesteld. Ook daarover is de nodige informatie opgenomen. Bijzondere vraagstukken in verband met de liturgische praktijk, zoals de tekst van de doopformule, kregen een Romeins antwoord.

Ook zijn in dit deel van Liturgische Documentatie richt¬lijnen opgenomen in verband met de invoering van een Zondag van het Woord van God, met de ‘ritus antiquior’ en de daarbij horende vieringen van heiligenfeesten, alsook richtlijnen met betrekking tot de authenticiteit en het bewaren van relieken.

Een sterke stempel werd op het liturgische leven in 2020 en 2021 gedrukt door de coronapandemie. Een aantal liturgische richtlijnen daaromtrent vanuit het Vaticaan en vanuit de Nederlandse Bisschoppenconferentie zijn opge¬nomen in dit deel van Liturgische Documentatie.

Directorium 2021-2022 (Jaar C): 160 p.
(Vouw)kalender voor het getijdengebed: 12 p.
Liturgische Documentatie dl. 16: 240 p.

Prijs Directorium: € 21,95 per ex. (incl. de Kalender voor het getijdengebed en Liturgische Documentatie dl. 16).

Directorium 2022-2023
€ 22,95
Op de zondag van het Woord van God, die is ingesteld door paus Franciscus op 30 september 2019 en jaarlijks... Lees verder
Naar aanleiding van zowel het Motu Proprio ‘Spiritus Domini’ als het Motu Proprio ‘Antiquum Ministerium’ van paus Franciscus heeft de... Lees verder
Het nieuwe Directorium voor de Nederlandse Kerkprovincie voor het kerkelijk jaar 2022/2023 (jaar A) is ter perse en verschijnt begin... Lees verder
De hele wereld lijdt de laatste maanden onder droogte bij gebrek aan regen. Dit heeft niet alleen grote gevolgen voor... Lees verder
Paus Franciscus wil in de komende maanden op een nog nader te bepalen wijze een dialoog op gang brengen met... Lees verder
Op 29 juli vindt voortaan in één viering de verplichte gedachtenis plaats van drie bijbelse heiligen, nl. van de heilige... Lees verder
Paus Franciscus: De liturgische vorming van het volk van God Op 29 juni 2022 is het Apostolisch Schrijven van Paus... Lees verder
Enkele verduidelijkingen over de ritus van de aanstelling tot lector, acoliet en catechist zijn recent (24 mei 2022) door de... Lees verder
Recent heeft paus Franciscus de Nederlandse priester J. Hermans herbenoemd tot consultor (adviseur) van de Congregatie voor de Goddelijke Eredienst... Lees verder
Op 10 mei viert de Kerk de vrije gedachtenis van de heilige Johannes De Avila, priester en kerkleraar. Lees verder