Directorium 2021-2022 met bijlagen verkrijgbaar

29 okt 2021

Het Directorium voor de Nederlandse Kerkprovincie met de liturgische kalender voor het kerkelijk jaar (van advent 2021 tot advent 2022) is gepubliceerd. In de laatste week van oktober zijn alle bestellingen verstuurd die tot dan toe gedaan werden via het bestelkaartje of de webshop van de Nationale Raad voor Liturgie.

Het Directorium bevat naast algemene liturgische informatie over een aantal liturgisch-pastorale aanbevelingen en richtlijnen ook de liturgische kalender voor de eucharistie en het getijdengebed voor elke dag van het kerkelijk jaar. Beknopte informatie voor het getijdengebed is ook te vinden in de vouwkalender, die afzonderlijk bij het Directorium geleverd wordt. Deze Kalender voor het Getijdengebed heeft een passend formaat voor zowel het Getijdenboek als het Klein Getijdenboek en geeft voor elke dag van het nieuwe liturgische jaar de noodzakelijke informatie voor het bidden van het getijdengebed.

De tweede bijlage bij het Directorium is het zestiende deel van de reeks Liturgische Documentatie. Dit bevat een aantal recente liturgische documenten van de wereldkerk (in Nederlandse vertaling), van de Nederlandse Bisschoppenconferentie en van de Nationale Raad voor Liturgie.

Enkele documenten zijn aangevuld met oudere teksten die op hetzelfde onderwerp betrekking hebben, zoals de bedieningen van het lectoraat en acolietaat. Deze aanstellingen zijn recent ook voor vrouwen opengesteld. Ook daarover is de nodige informatie opgenomen. Bijzondere vraagstukken in verband met de liturgische praktijk, zoals de tekst van de doopformule, kregen een Romeins antwoord.

Ook zijn in dit deel van Liturgische Documentatie richt¬lijnen opgenomen in verband met de invoering van een Zondag van het Woord van God, met de ‘ritus antiquior’ en de daarbij horende vieringen van heiligenfeesten, alsook richtlijnen met betrekking tot de authenticiteit en het bewaren van relieken.

Een sterke stempel werd op het liturgische leven in 2020 en 2021 gedrukt door de coronapandemie. Een aantal liturgische richtlijnen daaromtrent vanuit het Vaticaan en vanuit de Nederlandse Bisschoppenconferentie zijn opge¬nomen in dit deel van Liturgische Documentatie.

Directorium 2021-2022 (Jaar C): 160 p.
(Vouw)kalender voor het getijdengebed: 12 p.
Liturgische Documentatie dl. 16: 240 p.

Prijs Directorium: € 21,95 per ex. (incl. de Kalender voor het getijdengebed en Liturgische Documentatie dl. 16).

Directorium 2021-2022
€ 21,95
Vanwege de COVID-19-pandemie was het vanaf maart 2020 maandenlang onmogelijk om in de parochies voldoende mogelijkheden te scheppen voor de... Lees verder
De benoeming van de nieuwe prefect, secretaris en ondersecretaris van de Congregatie voor de Goddelijke Eredienst en de Regeling van... Lees verder
De NRL-uitgave van een vijftigtal misformulieren ter ere van Maria is tijdelijk verkrijgbaar met een korting van 40% op de... Lees verder
Na langdurig gebruik bestaat de kans dat boeklipjes van het Altaarmissaal voor de Nederlandse Kerkprovincie het begeven. Dat maakt het... Lees verder
In februari van dit jaar heeft paus Franciscus het ontslag aanvaard van Robert kardinaal Sarah als prefect van de Congregatie... Lees verder
In verband met het voortduren van de coronapandemie heeft de Congregatie voor de Goddelijke Eredienst en de Regeling van de... Lees verder
Op verzoek van de Congregatie voor de Goddelijke Eredienst en de Regeling van de Sacramenten heeft paus Franciscus toegestaan, dat... Lees verder
De officiële aanstelling tot lector en acoliet kan voortaan ook gegeven worden aan vrouwen, aldus een besluit van paus Franciscus... Lees verder
De heilige Gregorius van Narek, Johannes van Avila en Hildegard van Bingen zijn in de afgelopen jaren door de Kerk... Lees verder
De aanhoudende coronapandemie stelt de Kerk bij herhaling voor de vraag, op welke wijze veilig gestalte kan worden gegeven aan... Lees verder