29 juli: misformulier gedachtenis van de HH. Marta, Maria en Lazarus

18 jul 2022

Op 29 juli vindt voortaan in één viering de verplichte gedachtenis plaats van drie bijbelse heiligen, nl. van de heilige Marta, Maria en Lazarus. Dat betekent dat op deze dag niet langer alleen de H. Marta wordt gevierd.

De Latijnse teksten voor eucharistie, getijdengebed en Romeins Martyrologium werden daarom aangepast. De Nederlandse bisschoppenconferentie en het Romeinse Dicasterie voor de Goddelijke Eredienst en de Regeling van de Sacramenten hebben de Nederlandse vertaling goedgekeurd.

De betreffende teksten voor de eucharistie, het getijdengebed en het Romeins Martyrologium worden door de NRL gepubliceerd in de nieuwe aflevering van Liturgische Documentatie.

De lezingen zijn zoals voorzien in lectionarium IV.

Het gewijzigde misformulier is hieronder te downloaden:

Op de zondag van het Woord van God, die is ingesteld door paus Franciscus op 30 september 2019 en jaarlijks... Lees verder
Naar aanleiding van zowel het Motu Proprio ‘Spiritus Domini’ als het Motu Proprio ‘Antiquum Ministerium’ van paus Franciscus heeft de... Lees verder
Het nieuwe Directorium voor de Nederlandse Kerkprovincie voor het kerkelijk jaar 2022/2023 (jaar A) is ter perse en verschijnt begin... Lees verder
De hele wereld lijdt de laatste maanden onder droogte bij gebrek aan regen. Dit heeft niet alleen grote gevolgen voor... Lees verder
Paus Franciscus wil in de komende maanden op een nog nader te bepalen wijze een dialoog op gang brengen met... Lees verder
Paus Franciscus: De liturgische vorming van het volk van God Op 29 juni 2022 is het Apostolisch Schrijven van Paus... Lees verder
Enkele verduidelijkingen over de ritus van de aanstelling tot lector, acoliet en catechist zijn recent (24 mei 2022) door de... Lees verder
Recent heeft paus Franciscus de Nederlandse priester J. Hermans herbenoemd tot consultor (adviseur) van de Congregatie voor de Goddelijke Eredienst... Lees verder
Op 10 mei viert de Kerk de vrije gedachtenis van de heilige Johannes De Avila, priester en kerkleraar. Lees verder
Notitie voor de bisschoppen en bisschoppenconferenties over de viering van de Goede Week 2022 (25 maart 2022; Prot. Nr. 182/22)... Lees verder