29 juli: misformulier gedachtenis van de HH. Marta, Maria en Lazarus

18 jul 2022

Op 29 juli vindt voortaan in één viering de verplichte gedachtenis plaats van drie bijbelse heiligen, nl. van de heilige Marta, Maria en Lazarus. Dat betekent dat op deze dag niet langer alleen de H. Marta wordt gevierd.

De Latijnse teksten voor eucharistie, getijdengebed en Romeins Martyrologium werden daarom aangepast. De Nederlandse bisschoppenconferentie en het Romeinse Dicasterie voor de Goddelijke Eredienst en de Regeling van de Sacramenten hebben de Nederlandse vertaling goedgekeurd.

De betreffende teksten voor de eucharistie, het getijdengebed en het Romeins Martyrologium worden door de NRL gepubliceerd in de nieuwe aflevering van Liturgische Documentatie.

De lezingen zijn zoals voorzien in lectionarium IV.

Het gewijzigde misformulier is hieronder te downloaden:

Elke Nederlandse provincie, elk Nederlands bisdom kent tal van gelovigen die in moeilijke tijden bereid waren om als martelaren te... Lees verder
Een schrijn met een reliek van de H. Bernadette Soubirous - de zienares van Lourdes die later religieuze werd -... Lees verder
Sinds het invoeren van de mogelijkheid om in de NRL-webshop te betalen met iDEAL is er een aantal vragen binnengekomen... Lees verder
Het nieuwe Directorium (jaar B - 2023/2024) met de bijlagen wordt door de drukker geleverd aan het begin van week... Lees verder
Voortaan kunnen bestellingen van NRL-publicaties alleen gebeuren via de webshop, waaraan een online-betalingssysteem is toegevoegd. Aan het totaalbedrag van de... Lees verder
Het nieuwe Directorium voor de Nederlandse kerkprovincie (2023/2024, jaar B) is vanaf nu te bestellen en wordt vanaf de tweede... Lees verder
De Werelddag voor grootouders en ouderen, ingesteld door paus Franciscus tijdens de Covid-19-pandemie, vindt op zondag 23 juli voor de... Lees verder
De bisschoppen van België hebben bij gelegenheid van Pinksteren 2023 een schrijven gepubliceerd met liturgische richtlijnen die vooral na de... Lees verder
Over de sociale media in het digitale tijdperk publiceerde het Romeinse Dicasterie voor de Communicatie op 28 mei 2023 een... Lees verder
Op de zondag van het Woord van God, die is ingesteld door paus Franciscus op 30 september 2019 en jaarlijks... Lees verder