29 juli: misformulier gedachtenis van de HH. Marta, Maria en Lazarus

18 jul 2022

Op 29 juli vindt voortaan in één viering de verplichte gedachtenis plaats van drie bijbelse heiligen, nl. van de heilige Marta, Maria en Lazarus. Dat betekent dat op deze dag niet langer alleen de H. Marta wordt gevierd.

De Latijnse teksten voor eucharistie, getijdengebed en Romeins Martyrologium werden daarom aangepast. De Nederlandse bisschoppenconferentie en het Romeinse Dicasterie voor de Goddelijke Eredienst en de Regeling van de Sacramenten hebben de Nederlandse vertaling goedgekeurd.

De betreffende teksten voor de eucharistie, het getijdengebed en het Romeins Martyrologium worden door de NRL gepubliceerd in de nieuwe aflevering van Liturgische Documentatie.

De lezingen zijn zoals voorzien in lectionarium IV.

Het gewijzigde misformulier is hieronder te downloaden:

Paus Franciscus: De liturgische vorming van het volk van God Op 29 juni 2022 is het Apostolisch Schrijven van Paus... Lees verder
Enkele verduidelijkingen over de ritus van de aanstelling tot lector, acoliet en catechist zijn recent (24 mei 2022) door de... Lees verder
Recent heeft paus Franciscus de Nederlandse priester J. Hermans herbenoemd tot consultor (adviseur) van de Congregatie voor de Goddelijke Eredienst... Lees verder
Op 10 mei viert de Kerk de vrije gedachtenis van de heilige Johannes De Avila, priester en kerkleraar. Lees verder
Notitie voor de bisschoppen en bisschoppenconferenties over de viering van de Goede Week 2022 (25 maart 2022; Prot. Nr. 182/22)... Lees verder
De Congregatie voor de Goddelijke Eredienst en de Regeling van de Sacramenten heeft een nieuwe benaming en taakomschrijving gekregen. Dit... Lees verder
Paus Franciscus bepaalde in 2021 dat het dienstwerk van catechist wordt ingevoerd in de R.K. Kerk (apostolische schrijven Antiquum ministerium... Lees verder
Op de eerste zondag van de advent van 2021 vanaf de vooravondmissen op zaterdag 27 november wordt in de verschillende... Lees verder
Het Directorium voor de Nederlandse Kerkprovincie met de liturgische kalender voor het kerkelijk jaar (van advent 2021 tot advent 2022)... Lees verder
Na langdurig gebruik bestaat de kans dat boeklipjes van het Altaarmissaal voor de Nederlandse Kerkprovincie het begeven. Dat maakt het... Lees verder