29 juli: misformulier gedachtenis van de HH. Marta, Maria en Lazarus

18 jul 2022

Op 29 juli vindt voortaan in één viering de verplichte gedachtenis plaats van drie bijbelse heiligen, nl. van de heilige Marta, Maria en Lazarus. Dat betekent dat op deze dag niet langer alleen de H. Marta wordt gevierd.

De Latijnse teksten voor eucharistie, getijdengebed en Romeins Martyrologium werden daarom aangepast. De Nederlandse bisschoppenconferentie en het Romeinse Dicasterie voor de Goddelijke Eredienst en de Regeling van de Sacramenten hebben de Nederlandse vertaling goedgekeurd.

De betreffende teksten voor de eucharistie, het getijdengebed en het Romeins Martyrologium worden door de NRL gepubliceerd in de nieuwe aflevering van Liturgische Documentatie.

De lezingen zijn zoals voorzien in lectionarium IV.

Het gewijzigde misformulier is hieronder te downloaden:

Tweede helft oktober verschijnt het Directorium voor de Nederlandse Kerkprovincie met de liturgische kalender voor het kerkelijk jaar (van advent... Lees verder
Hopelijk komen de liturgische vieringen van de zondag uit de marginaliteit waarnaar zij lijken af te stevenen, om weer een... Lees verder
Met zijn Motu proprio ‘Traditionis custodes’ van 16 juli 2021 heeft paus Franciscus de ruime mogelijkheden herroepen voor de Romeinse... Lees verder
Vanwege de COVID-19-pandemie was het vanaf maart 2020 maandenlang onmogelijk om in de parochies voldoende mogelijkheden te scheppen voor de... Lees verder
De benoeming van de nieuwe prefect, secretaris en ondersecretaris van de Congregatie voor de Goddelijke Eredienst en de Regeling van... Lees verder
De NRL-uitgave van een vijftigtal misformulieren ter ere van Maria is tijdelijk verkrijgbaar met een korting van 40% op de... Lees verder
Na langdurig gebruik bestaat de kans dat boeklipjes van het Altaarmissaal voor de Nederlandse Kerkprovincie het begeven. Dat maakt het... Lees verder
In februari van dit jaar heeft paus Franciscus het ontslag aanvaard van Robert kardinaal Sarah als prefect van de Congregatie... Lees verder
In verband met het voortduren van de coronapandemie heeft de Congregatie voor de Goddelijke Eredienst en de Regeling van de... Lees verder
Op verzoek van de Congregatie voor de Goddelijke Eredienst en de Regeling van de Sacramenten heeft paus Franciscus toegestaan, dat... Lees verder