Zondag van het Woord van God 2023: paus stelt mannen en vrouwen aan tot lector en catechist

15 jan 2023

Op de zondag van het Woord van God, die is ingesteld door paus Franciscus op 30 september 2019 en jaarlijks gevierd wordt op de derde zondag van de tijd door het jaar, zal de paus tijdens een viering in de St. Pietersbasiliek op 22 januari 2023 een drietal personen aanstellen tot lector en zeven personen tot catechist. Het gaat om lekengelovigen, zowel mannen als vrouwen, die afkomstig zijn uit Italië, Congo, de Filippijnen, Mexico en Wales en die het volk van God vertegenwoordigen.

Door de aanstelling van mannen en vrouwen op de zondag van het Woord van God onderstreept de paus het belang dat hij hecht aan de ruimere mogelijkheden die hij voor deze kerkelijke bedieningen de laatste jaren heeft geschapen.

De Congregatie voor de Goddelijke Eredienst en de Regeling van de Sacramenten publiceerde op 17 december 2020 een notitie over de viering van deze zondag met enkele liturgische suggesties (vgl. Liturgische Documentatie, dl. 16, p. 39-46).

Op 10 mei 2021 stelde paus Franciscus met zijn Motu proprio Antiquum ministerium wereldwijd de bediening van catechist in voor mannen en vrouwen (vgl. de Romeinse documenten hierover in Liturgische Documentatie, dl. 17, p. 115-140).

Met zijn Motu proprio Spiritus Domini van 10 januari 2021 en met een toelichting in een afzonderlijk schrijven daarover opende paus Franciscus de mogelijkheid dat voortaan ook vrouwen worden toegelaten tot de bediening van het lectoraat en het acolietaat (vgl. Liturgische Documentatie, dl. 16, p. 68-70 en 71-78).

Het komt aan de afzonderlijke bisschoppenconferenties toe om voor hun territorium toepassingsbesluiten te formuleren op basis van de Romeinse richtlijnen.

Bron: http://www.evangelizatio.va/content/pcpne/it/news/DpD2023.html

Na langdurig gebruik bestaat de kans dat boeklipjes van het Altaarmissaal voor de Nederlandse Kerkprovincie het begeven. Dat maakt het... Lees verder
In februari van dit jaar heeft paus Franciscus het ontslag aanvaard van Robert kardinaal Sarah als prefect van de Congregatie... Lees verder
In verband met het voortduren van de coronapandemie heeft de Congregatie voor de Goddelijke Eredienst en de Regeling van de... Lees verder
Op verzoek van de Congregatie voor de Goddelijke Eredienst en de Regeling van de Sacramenten heeft paus Franciscus toegestaan, dat... Lees verder
De officiële aanstelling tot lector en acoliet kan voortaan ook gegeven worden aan vrouwen, aldus een besluit van paus Franciscus... Lees verder
De heilige Gregorius van Narek, Johannes van Avila en Hildegard van Bingen zijn in de afgelopen jaren door de Kerk... Lees verder
De aanhoudende coronapandemie stelt de Kerk bij herhaling voor de vraag, op welke wijze veilig gestalte kan worden gegeven aan... Lees verder
Het is ongepast om in de liturgie, ter vervanging van de liturgische boeken, gebruik te maken van vouwblaadjes, fotokopieën en... Lees verder
Vanwege de voortdurende coronapandemie mogen de priesters in de komende kersttijd vier missen celebreren, nl. op Kerstdag, op nieuwjaarsdag (viering... Lees verder
Vanwege een reorganisatie van magazijn en archief is nog een zeer beperkt aantal zondagslectionaria voor de jaren A, B en... Lees verder