Brief Nederlandse Bisschoppen bij "Redemptionis Sacramentum" (2004)

Bij de verschijning van de Nederlandse vertaling van de Romeinse instructie "Redemptionis Sacramentum" heeft het Nederlands episcopaat in 2004 een brief uitgevaardigd m.b.t. het belang van een juiste viering van de Eucharistie. 

Brief van de Nederlandse bisschoppen (2012) over enkele aspecten van de liturgie van het lijden, sterven en verrijzen van de Heer. Lees verder
Bij de publicatie van het formulier van de votiefmis ter ere van de barmhartigheid van God gaf de Congregatie een... Lees verder
Enkele algemene beschouwingen over de betekenis van de liturgie in de beleving van de gelovigen formuleerden de Nederlandse bisschoppen in... Lees verder
Bij gelegenheid van Sacramentsdag 2008 schreven de Nederlandse Bisschoppen een brief met aanbevelingen en richtlijnen voor de liturgische praktijk in... Lees verder