Brief Nederlandse Bisschoppen Sacramentsdag 2008

Bij gelegenheid van Sacramentsdag 2008 schreven de Nederlandse Bisschoppen een brief met aanbevelingen en richtlijnen voor de liturgische praktijk in de viering van de Eucharistie. Aan de brief voegden zij ook enkele modellen toe van een uitnodiging bij de communie, welke tekst bijv. bijzonder geschikt is bij huwelijks- en uitvaartsmissen.

Brief van de Nederlandse bisschoppen (2012) over enkele aspecten van de liturgie van het lijden, sterven en verrijzen van de Heer. Lees verder
Bij de publicatie van het formulier van de votiefmis ter ere van de barmhartigheid van God gaf de Congregatie een... Lees verder
Enkele algemene beschouwingen over de betekenis van de liturgie in de beleving van de gelovigen formuleerden de Nederlandse bisschoppen in... Lees verder
Bij de verschijning van de Nederlandse vertaling van de Romeinse instructie "Redemptionis Sacramentum" heeft het Nederlands episcopaat in 2004 een... Lees verder