Heilig jaar van de barmhartigheid in de liturgie

Bij de publicatie van het formulier van de votiefmis ter ere van de barmhartigheid van God gaf de Congregatie een toelichting. Daarin wordt gewezen op het accent van de barmhartigheid in de liturgie van de Kerk in de loop van het kerkelijk jaar. Een toelichting bij de votiefmis over Maria als Moeder van barmhartigheid is gepubliceerd in de de Verzameling  van misformulieren ter ere van de H. Maagd Maria. Als achtergrond bij beide formulieren worden hier de beide commentaren weergegeven. 

Brief van de Nederlandse bisschoppen (2012) over enkele aspecten van de liturgie van het lijden, sterven en verrijzen van de Heer. Lees verder
Enkele algemene beschouwingen over de betekenis van de liturgie in de beleving van de gelovigen formuleerden de Nederlandse bisschoppen in... Lees verder
Bij gelegenheid van Sacramentsdag 2008 schreven de Nederlandse Bisschoppen een brief met aanbevelingen en richtlijnen voor de liturgische praktijk in... Lees verder
Bij de verschijning van de Nederlandse vertaling van de Romeinse instructie "Redemptionis Sacramentum" heeft het Nederlands episcopaat in 2004 een... Lees verder