De viering van het Paastriduum

De Nederlandse bisschoppen publiceerden in 2012 een brief met als titel "De viering van het Paastriduum. Enkele aspecten van de liturgie van het lijden, sterven en verrijzen van de Heer". 

Dit schrijven van de Nederlandse bisschoppen geeft concrete aanwijzingen en noemt mogelijkheden en grenzen in verband met de liturgische vieringen tijdens het Paastriduum, en biedt suggesties voor vieringen in kerken en kapellen waar geen priester in deze dagen aanwezig kan zijn.

De bisschoppelijke brief die verscheen als deel 8 van de reeks "Liturgische Documentatie", werd herdrukt, maar is uitverkocht. De tekst (zonder bijlage II) werd nadien opgenomen in "Liturgische Documentatie" deel 11 (p. 93-108). 

Bij de publicatie van het formulier van de votiefmis ter ere van de barmhartigheid van God gaf de Congregatie een... Lees verder
Enkele algemene beschouwingen over de betekenis van de liturgie in de beleving van de gelovigen formuleerden de Nederlandse bisschoppen in... Lees verder
Bij gelegenheid van Sacramentsdag 2008 schreven de Nederlandse Bisschoppen een brief met aanbevelingen en richtlijnen voor de liturgische praktijk in... Lees verder
Bij de verschijning van de Nederlandse vertaling van de Romeinse instructie "Redemptionis Sacramentum" heeft het Nederlands episcopaat in 2004 een... Lees verder