Inlegvel Marta, Maria en Lazarus

Op 29 juli vindt in één viering de verplichte gedachtenis plaats van drie bijbelse heiligen: Marta, Maria en Lazarus. De betreffende teksten voor de eucharistie, het getijdengebed en het Romeins Martyrologium zijn door de NRL gepubliceerd in de Liturgische Documentatie 17. De lezingen zijn zoals voorzien in lectionarium IV. Het gewijzigde misformulier is hieronder te downloaden:

Ten gevolge van de beslissing van paus Franciscus en het decreet van de Congregatie voor de Goddelijke Eredienst en de... Lees verder
De verheffing van de gedachtenis van Maria Magdalena (22 juli) tot feest werd door de Congregatie voor de Goddelijke Eredienst... Lees verder
Uitzien naar de verrijzenis. Het liturgisch avondgebed van Stille Zaterdag. Lees verder
In de eucharistische gebeden II-IV dient de naam van St. Jozef te worden ingevoegd. In Eucharistisch gebed I (Canon Romanus)... Lees verder
In het kader van het jaar van de barmhartigheid is het formulier van de votiefmis over Gods barmhartigheid vertaald en... Lees verder
In het kader van de nieuwe evangelisatie heeft de Congregatie voor de Goddelijke Eredienst en de Regeling van de Sacramenten... Lees verder