Teksten en Toelichting Feest Maria Magdalena

De verheffing van de gedachtenis van Maria Magdalena (22 juli) tot feest werd door de Congregatie voor de Goddelijke Eredienst en de Regeling van de Sacramenten bekend gemaakt per decreet van 3 juni 2016. De secretaris van deze Congregatie, aartsbisschop Arthur Roche, publiceerde bij die gelegenheid een toelichting over de betekenis van deze nieuwtestamentische heilige in de bijbel en in de geschiedenis van het theologische denken in de Kerk.

Van beide documenten (het decreet van de Romeinse Congregatie en de toelichting van aartsbisschop A. Roche) vindt men hieronder de Nederlandse vertaling, verzorgd door de Nationale Raad voor Liturgie.

Ten gevolge van de beslissing van paus Franciscus en het decreet van de Congregatie voor de Goddelijke Eredienst en de... Lees verder
Uitzien naar de verrijzenis. Het liturgisch avondgebed van Stille Zaterdag. Lees verder
In de eucharistische gebeden II-IV dient de naam van St. Jozef te worden ingevoegd. In Eucharistisch gebed I (Canon Romanus)... Lees verder
De opening en sluiting van de H. Poort in de daarvoor aangewezen kerken van de afzonderlijke bisdommen gebeurt met een... Lees verder
In het kader van het jaar van de barmhartigheid is het formulier van de votiefmis over Gods barmhartigheid vertaald en... Lees verder
In het kader van de nieuwe evangelisatie heeft de Congregatie voor de Goddelijke Eredienst en de Regeling van de Sacramenten... Lees verder