Misformulier "Gods barmhartigheid"

In het kader van het jaar van de barmhartigheid is het formulier van de votiefmis over Gods barmhartigheid vertaald en beschikbaar gesteld. In 1994 heeft Paus Johannes Paulus II het misformulier “De Dei misericordia” met eigen lezingen door de Congregatie voor de Eredienst laten uitgeven voor gebruik in de wereldkerk (vgl. Notitiae, 30[1994], p. 528-534).

Dit nieuwe misformulier is in de edities van het Missale Romanum 2002/2008 (p. 1158-1159) opgenomen met de bepaling dat het niet gebruikt mag worden op de tweede zondag van Pasen.

Met het oog op het Heilig Jaar van Barmhartigheid werd de Nederlandse vertaling van het misformulier over Gods barmhartigheid goedgekeurd door de Nederlandse Bisschoppenconferentie en de Congregatie voor de goddelijke Eredienst en de regeling van de Sacramenten.

De tekst van het misformulier met bijbelse lezing is gepubliceerd in een brochure voor het H. Jaar als supplement bij het Altaarmissaal; daarin vindt men ook een votiefmis ter ere van de H. Maagd Maria, moeder van barmhartigheid, suggesties voor formulieren bij de werken van barmhartigheid en een achttal modellen voor openingswoorden, kyrie met tropen en voorbede (gebed van de gelovigen).

Liturgiebrochure H. Jaar van barmhartigheid: 32 blz. in tweekleuren-druk; formaat Altaarmissaal; prijs € 7,50.

 

Liturgiebrochure Jaar van Barmhartigheid
€ 7,50
Op 29 juli vindt in één viering de verplichte gedachtenis plaats van drie bijbelse heiligen: Marta, Maria en Lazarus. De... Lees verder
Ten gevolge van de beslissing van paus Franciscus en het decreet van de Congregatie voor de Goddelijke Eredienst en de... Lees verder
De verheffing van de gedachtenis van Maria Magdalena (22 juli) tot feest werd door de Congregatie voor de Goddelijke Eredienst... Lees verder
Uitzien naar de verrijzenis. Het liturgisch avondgebed van Stille Zaterdag. Lees verder
In de eucharistische gebeden II-IV dient de naam van St. Jozef te worden ingevoegd. In Eucharistisch gebed I (Canon Romanus)... Lees verder
In het kader van de nieuwe evangelisatie heeft de Congregatie voor de Goddelijke Eredienst en de Regeling van de Sacramenten... Lees verder