Misformulier en lezingen 'Maria, Moeder van de Kerk' (2e Pinksterdag)

Ten gevolge van de beslissing van paus Franciscus en het decreet van de Congregatie voor de Goddelijke Eredienst en de Regeling van de Sacramenten (11 febr. 2018) wordt sinds 2018 op de maandag na Pinksteren de verplichte gedachtenis gevierd van de Heilige Maagd Maria, Moeder van de Kerk.

Het misformulier dat op deze dag genomen wordt, vindt men in het Altaarmissaal voor de Nederlandse Kerkprovincie, onder de titel "Ter ere van de heilige Maagd Maria, Moeder van de Kerk" bij de votiefmissen (Formulier 8 B), p. 1279-1282 (met een eigen prefatie aldaar). Op deze dag blijven de lofzang Gloria/Eer aan God, alsook de geloofsbelijdenis achterwege.

Wat de bijbellezingen bij deze gedachtenis betreft:

De eerste lezing is:

- ofwel Gen. 3, 9-15.20
- ofwel Hand. 1, 12-14

De antwoordpsalm is ps. 86 (87), 1-2.3 en 5.-6-7

Het evangelie is Joh. 19, 25-34

Deze teksten zijn te vinden in het Supplement bij de lectionaria.

De teksten voor het getijdengebed zijn te vinden in het Tweede Supplement Getijdenboek.

Tweede Supplement Getijdenboek (1990-2020)
€ 17,95
Op 29 juli vindt in één viering de verplichte gedachtenis plaats van drie bijbelse heiligen: Marta, Maria en Lazarus. De... Lees verder
De verheffing van de gedachtenis van Maria Magdalena (22 juli) tot feest werd door de Congregatie voor de Goddelijke Eredienst... Lees verder
Uitzien naar de verrijzenis. Het liturgisch avondgebed van Stille Zaterdag. Lees verder
In de eucharistische gebeden II-IV dient de naam van St. Jozef te worden ingevoegd. In Eucharistisch gebed I (Canon Romanus)... Lees verder
In het kader van het jaar van de barmhartigheid is het formulier van de votiefmis over Gods barmhartigheid vertaald en... Lees verder
In het kader van de nieuwe evangelisatie heeft de Congregatie voor de Goddelijke Eredienst en de Regeling van de Sacramenten... Lees verder