Lezingen van zondagen en feesten in Arabisch en Tigrinya

Het Liturgisches Institut in Trier is begonnen met het publiceren van de tekst in het Arabisch, resp. Tigrinya, van de drie liturgische bijbellezingen voor de zondagen en feesten van het kerkelijk jaar. De teksten zijn per zondag of feest ongeveer twee maanden op voorhand te downloaden, zodat deze lezingen gemakkelijk ter beschikking gesteld kunnen worden aan katholieke gelovigen van die talen voor hun voorbereiding op en deelname aan de eucharistie. Naast de tekst in het Arabisch of Tigrinya is ook telkens de Duitse tekst van de betreffende lezing opgenomen. Het Tigrinya wordt vooral gesproken in Eritrea en een deel van Ethiopïe.

Daar waar vluchtelingen uit de Arabische wereld of uit Eritrea deelnemen aan de katholieke eredienst in parochies, kunnen deze teksten goede diensten bewijzen.

Zie: http://dli.institute/wp/praxis/lesungen-in-arabisch-und-tigrinya/

 

Voor de Duitse uitgave van het boek "Kraft der Stille. Gegen eine Diktatur des Lärms" van kardinaal Sarah, de prefect... Lees verder
Op zaterdag 13 mei 2017 is het honderd jaar geleden dat Maria de eerste keer verscheen in Fatima. Op die... Lees verder
Tot voorzitter van de Vlaamse Interdiocesane Commissie voor Liturgie (ICL) is door de Belgische bisschoppenconferentie de bisschop van Brugge, mgr... Lees verder
Vooral ten dienste van vluchtelingen stelt het Duitse "Katholisches Bibelwerk" op internet het evangelie van paasdag (Joh. 20,1-18) in veertien... Lees verder
Vluchtelingen die een onderkomen hebben gevonden in Oostenrijk zorgen voor een record-aantal doopsels tijdens de paasnacht 2017. Meer dan 630... Lees verder
Vanaf het begin van de eerste zondag van de veertigdagentijd, zaterdagavond 4 maart 2017, is de herziene Spaanse vertaling van... Lees verder
Op zaterdag 13 mei 2017 wijden de Nederlandse bisschoppen gezamenlijk hun bisdommen en alle mensen die in de bisdommen wonen,... Lees verder
Recent heeft paus Franciscus aan de directe voorbereiding op de vierde zondag van de veertigdagentijd wereldwijd een betekenis gegeven, die... Lees verder
“Het gaat er vooral om geconcentreerd deel te nemen aan Gods mysterie, aan de Godsopenbaring, de ‘theofanie’ die zich in... Lees verder
De herziene Duitse vertaling van de bijbel ("Einheitsübersetzung") is sinds december 2016 in de Duitstalige landen verkrijgbaa. Deze tekst zal... Lees verder