Magazine over het Onze Vader gepubliceerd

Eind oktober 2016 ontvangen de rooms-katholieke parochies in Nederland gratis drie exemplaren van een speciaal Magazine over het Onze Vader. Het blad verschijnt vanwege de introductie van de nieuwe vertaling van het Onze Vader. Parochies en andere belangstellenden kunnen het blad bestellen bij de administratie van de NRL. Enkele artikelen worden ook digitaal beschikbaar gesteld.

De uitgave is een initiatief van de Beleidssector Liturgie van de Nederlandse Bisschoppenconferentie. De nieuwe vertaling van het Onze Vader wordt ingevoerd, zowel in Nederland als in België, met ingang van de Advent, 27 november 2016.

Download
Het Magazine bevat artikelen over de tekst en het gebruik van het Onze Vader. Daarnaast heeft elk blad een uitneembaar muziekkatern met vijf toonzettingen. Een deel van de inhoud wordt gratis als download beschikbaar gesteld.

Downloads:

Beluister een van de toonzettingen op: katholiekleven.nl/nieuwe-toonzetting-vader.

Bestelinformatie
Bestel het Magazine en het muziekkatern bij de administratie NRL p/a Bisdom Breda.

  • Het Magazine (incl. muziekkatern) is verkrijgbaar in pakketjes van 5 exemplaren à € 12,50
  • Het muziekkatern met vijf nieuwe toonzettingen voor het Onze Vader is daarnaast verkrijgbaar in pakketjes van 20 exemplaren à € 19,90
  • Prijzen zijn exclusief verzendings- en behandelingskosten

Bestel via:
Administratie NRL p/a Bisdom Breda
Veemarktstraat 48, 4811 ZH Breda
Postbus 90189, 4800 RN Breda
T 076 5223444 (ochtenden)
rkliturgie.nl

Najaar 2016 verschenen Verbum Domini deel II en III met liturgische teksten voor de liturgie van de weekdagen, zowel van... Lees verder
Met het afsluiten van de honderdste jaargang van het Tijdschrift liturgie is er eind 2016 een eind gekomen aan dit... Lees verder
De Congregatie voor de Goddelijke Eredienst en de Regeling van de Sacramenten heeft de Nederlandse vertaling goedgekeurd van een aantal... Lees verder
De Vlaamse "Interdiocesane Commissie voor Liturgische Zielzorg" (ICLZ) heeft recent nieuwe statuten gekregen die door de Belgische bisschoppenconferentie werden goedgekeurd... Lees verder
Paus Franciscus heeft de Nederlandse liturgie-deskundige J. Hermans benoemd tot consultor (adviseur) van de Vaticaanse Congregatie voor de Eredienst en... Lees verder
Twee nieuwe NRL-uitgaven met liturgische teksten voor de weekdagen zijn vanaf begin januari 2017 beschikbaar. Het gaat om een boekdeel... Lees verder
De Congregatie voor de Goddelijke Eredienst en de Regeling van de Sacramenten heeft enkele dagen geleden een nieuwe, eigen website... Lees verder
Op 15 januari 2017 vindt de ‘Werelddag voor Migranten en Vluchtelingen’ plaats, waarbij Paus Franciscus bijzonder aandacht vraagt voor de... Lees verder
Medio november 2016 is in Frankrijk een nieuw evangeliarium verschenen op basis van de Franstalige liturgische bijbelvertaling die in 2013... Lees verder
Begin december 2016 is in de Duitstalige landen van Europa de herziene vertaling van de bijbel (de zogenaamde ‘Einheitsübersetzung’) verschenen;... Lees verder