Uitbreiding betaalmogelijkheid webshop (SEPA-overboeking)

13 okt 2023

Sinds het invoeren van de mogelijkheid om in de NRL-webshop te betalen met iDEAL is er een aantal vragen binnengekomen van parochies, andere instellingen en particulieren die niet met iDEAL kunnen betalen. Zij willen wel het Directorium of andere NRL-uitgaven bestellen, maar zouden graag per overschrijving betalen.

Daarom is de SEPA-overboeking als betaalwijze aan de webshop toegevoegd. Dit werkt als volgt:
1. U klikt betalen via SEPA aan bij het betalen.
2. U vult uw e-mailadres in.
3. U ontvangt een mail met de naam van de begunstigde (Stichting Mollie Payments), het rekeningnummer, het verschuldigde bedrag en het betaalkenmerk.
4. De overschrijving kan via een gewone bankoverschrijving gedaan worden. Vergeet daarbij niet het betaalkenmerk te vermelden.
5. Wanneer de betaling verwerkt is (dit kan enkele dagen duren), wordt de bestelling door de NRL verzonden.

Paus Franciscus wil in de komende maanden op een nog nader te bepalen wijze een dialoog op gang brengen met... Lees verder
Op 29 juli vindt voortaan in één viering de verplichte gedachtenis plaats van drie bijbelse heiligen, nl. van de heilige... Lees verder
Paus Franciscus: De liturgische vorming van het volk van God Op 29 juni 2022 is het Apostolisch Schrijven van Paus... Lees verder
Enkele verduidelijkingen over de ritus van de aanstelling tot lector, acoliet en catechist zijn recent (24 mei 2022) door de... Lees verder
Recent heeft paus Franciscus de Nederlandse priester J. Hermans herbenoemd tot consultor (adviseur) van de Congregatie voor de Goddelijke Eredienst... Lees verder
Op 10 mei viert de Kerk de vrije gedachtenis van de heilige Johannes De Avila, priester en kerkleraar. Lees verder
Notitie voor de bisschoppen en bisschoppenconferenties over de viering van de Goede Week 2022 (25 maart 2022; Prot. Nr. 182/22)... Lees verder
De Congregatie voor de Goddelijke Eredienst en de Regeling van de Sacramenten heeft een nieuwe benaming en taakomschrijving gekregen. Dit... Lees verder
Paus Franciscus bepaalde in 2021 dat het dienstwerk van catechist wordt ingevoerd in de R.K. Kerk (apostolische schrijven Antiquum ministerium... Lees verder
Op de eerste zondag van de advent van 2021 vanaf de vooravondmissen op zaterdag 27 november wordt in de verschillende... Lees verder