Paus Franciscus: dialoog met bisschoppenconferenties over praktijk van lekenbedieningen

25 aug 2022

Paus Franciscus wil in de komende maanden op een nog nader te bepalen wijze een dialoog op gang brengen met de bisschoppenconferenties over de ervaringen met de lekenbedieningen die de Kerk de laatste halve eeuw heeft opgedaan. Daarbij gaat het om de bedieningen door aanstelling van lectoren, acolieten en heel recent ook van catechisten, alsook om buitengewone en feitelijk bestaande bedieningen.

Dat schrijft paus Franciscus in een boodschap die gedateerd is op 15 augustus 2022 en die op 24 augustus door het Vaticaan werd gepubliceerd. Het schrijven is gericht aan de bisschoppen, priesters en diakens, aan de godgewijde personen en de lekengelovigen bij gelegenheid van de vijftigste verjaardag van de Apostolische Brief Motu Proprio ‘Ministeria quaedam’ van de heilige Paulus VI. Deze paus stelde in 1972 de bediening van lector en acoliet ook open voor mannelijke personen die niet worden opgeleid voor het gewijde ambt in de kerk, en wel als een blijvende aanstelling.

De Nederlandse bisschoppen bepaalden dat deze aanstellingen niet verleend zouden worden voordat de leeftijd van twintig jaar was bereikt, en dat deze aanstellingen bij voorkeur gegeven zouden worden aan degenen, die als leiders van zowel lectoren- als acolietencolleges waren of werden aangesteld (Toepassingsbesluit 1 bij de Codex Iuris Canonici).

Paus Franciscus bepaalde in zijn Motu Proprio ‘Spiritus Domini’ van 10 januari 2021, dat voortaan ook personen van het vrouwelijke geslacht tot de aanstelling van de bediening van lector en acoliet konden worden toegelaten. Bovendien stelde hij met zijn Motu Proprio ‘Antiquum Ministerium’ van 10 mei 2021 de bediening van catechist in.

Paus Franciscus acht het nu gewenst om te komen tot een bespreking van wat er op deze domeinen tot nu toe is gebeurd in de gebieden die ressorteren onder de betreffende bisschoppenconferenties.

De Nederlandse vertaling van Romeinse documenten tot augustus 2022 over de bedieningen van lector, acoliet en catechist is te vinden in Liturgische Documentatie dl. 16 en in het binnenkort te verschijnen deel 17.

Bron: www.vatican.va/content/francesco/it/events/event.dir.html/content/vatica...

Paus Franciscus bepaalde in 2021 dat het dienstwerk van catechist wordt ingevoerd in de R.K. Kerk (apostolische schrijven Antiquum ministerium... Lees verder
Op de eerste zondag van de advent van 2021 vanaf de vooravondmissen op zaterdag 27 november wordt in de verschillende... Lees verder
Het Directorium voor de Nederlandse Kerkprovincie met de liturgische kalender voor het kerkelijk jaar (van advent 2021 tot advent 2022)... Lees verder
Na langdurig gebruik bestaat de kans dat boeklipjes van het Altaarmissaal voor de Nederlandse Kerkprovincie het begeven. Dat maakt het... Lees verder
Tweede helft oktober verschijnt het Directorium voor de Nederlandse Kerkprovincie met de liturgische kalender voor het kerkelijk jaar (van advent... Lees verder
Hopelijk komen de liturgische vieringen van de zondag uit de marginaliteit waarnaar zij lijken af te stevenen, om weer een... Lees verder
Met zijn Motu proprio ‘Traditionis custodes’ van 16 juli 2021 heeft paus Franciscus de ruime mogelijkheden herroepen voor de Romeinse... Lees verder
Vanwege de COVID-19-pandemie was het vanaf maart 2020 maandenlang onmogelijk om in de parochies voldoende mogelijkheden te scheppen voor de... Lees verder
De benoeming van de nieuwe prefect, secretaris en ondersecretaris van de Congregatie voor de Goddelijke Eredienst en de Regeling van... Lees verder
De NRL-uitgave van een vijftigtal misformulieren ter ere van Maria is tijdelijk verkrijgbaar met een korting van 40% op de... Lees verder