Zondag van het Woord van God 2023: paus stelt mannen en vrouwen aan tot lector en catechist

15 jan 2023

Op de zondag van het Woord van God, die is ingesteld door paus Franciscus op 30 september 2019 en jaarlijks gevierd wordt op de derde zondag van de tijd door het jaar, zal de paus tijdens een viering in de St. Pietersbasiliek op 22 januari 2023 een drietal personen aanstellen tot lector en zeven personen tot catechist. Het gaat om lekengelovigen, zowel mannen als vrouwen, die afkomstig zijn uit Italië, Congo, de Filippijnen, Mexico en Wales en die het volk van God vertegenwoordigen.

Door de aanstelling van mannen en vrouwen op de zondag van het Woord van God onderstreept de paus het belang dat hij hecht aan de ruimere mogelijkheden die hij voor deze kerkelijke bedieningen de laatste jaren heeft geschapen.

De Congregatie voor de Goddelijke Eredienst en de Regeling van de Sacramenten publiceerde op 17 december 2020 een notitie over de viering van deze zondag met enkele liturgische suggesties (vgl. Liturgische Documentatie, dl. 16, p. 39-46).

Op 10 mei 2021 stelde paus Franciscus met zijn Motu proprio Antiquum ministerium wereldwijd de bediening van catechist in voor mannen en vrouwen (vgl. de Romeinse documenten hierover in Liturgische Documentatie, dl. 17, p. 115-140).

Met zijn Motu proprio Spiritus Domini van 10 januari 2021 en met een toelichting in een afzonderlijk schrijven daarover opende paus Franciscus de mogelijkheid dat voortaan ook vrouwen worden toegelaten tot de bediening van het lectoraat en het acolietaat (vgl. Liturgische Documentatie, dl. 16, p. 68-70 en 71-78).

Het komt aan de afzonderlijke bisschoppenconferenties toe om voor hun territorium toepassingsbesluiten te formuleren op basis van de Romeinse richtlijnen.

Bron: http://www.evangelizatio.va/content/pcpne/it/news/DpD2023.html

Paus Franciscus bepaalde in 2021 dat het dienstwerk van catechist wordt ingevoerd in de R.K. Kerk (apostolische schrijven Antiquum ministerium... Lees verder
Op de eerste zondag van de advent van 2021 vanaf de vooravondmissen op zaterdag 27 november wordt in de verschillende... Lees verder
Het Directorium voor de Nederlandse Kerkprovincie met de liturgische kalender voor het kerkelijk jaar (van advent 2021 tot advent 2022)... Lees verder
Na langdurig gebruik bestaat de kans dat boeklipjes van het Altaarmissaal voor de Nederlandse Kerkprovincie het begeven. Dat maakt het... Lees verder
Tweede helft oktober verschijnt het Directorium voor de Nederlandse Kerkprovincie met de liturgische kalender voor het kerkelijk jaar (van advent... Lees verder
Hopelijk komen de liturgische vieringen van de zondag uit de marginaliteit waarnaar zij lijken af te stevenen, om weer een... Lees verder
Met zijn Motu proprio ‘Traditionis custodes’ van 16 juli 2021 heeft paus Franciscus de ruime mogelijkheden herroepen voor de Romeinse... Lees verder
Vanwege de COVID-19-pandemie was het vanaf maart 2020 maandenlang onmogelijk om in de parochies voldoende mogelijkheden te scheppen voor de... Lees verder
De benoeming van de nieuwe prefect, secretaris en ondersecretaris van de Congregatie voor de Goddelijke Eredienst en de Regeling van... Lees verder
De NRL-uitgave van een vijftigtal misformulieren ter ere van Maria is tijdelijk verkrijgbaar met een korting van 40% op de... Lees verder