De lezingen in de eucharistie

Een inleiding op de betekenis en de principes van het lectionarium dat in de misliturgie wordt gebruikt sinds de liturgieherziening volgens het Tweede Vaticaans Concilie is gepubliceerd in de "Ordo lectionum missae" (1969). Een herziene en uitgebreide redactie van deze Latijnse inleiding werd gepubliceerd in 1981.

De Nederlandse vertaling van deze inleiding is uitgegeven in "Liturgische Documentatie", dl. 4 (p. 3-72) en zal worden opgenomen bij de herziene en aangevulde vertaling van Lectionarium A (in voorbereiding).

Uitdrukking van het specifieke geloofsmysterie en christelijk leven in de loop van het liturgisch jaar Lees verder
Op gewone weekdagen en bij heiligen-gedachtenissen Lees verder
Het openingswoord van de liturgie wil de gelovigen inleiden in het mysterie dat op de betreffende dag gevierd wordt. Het... Lees verder
Het Romeins Missaal kent verschillende vormen van de boeteact, die volgt op het inleidende woord. Daarvoor bestaan bepaalde vaste formuleringen;... Lees verder
Aan het einde van de Liturgie van het Woord wordt het gebed van de gelovigen uitgesproken, dat ook “het universele... Lees verder
Van meet af aan heeft de homilie, die vooral een verklaring is van de verkondigde bijbellezingen in de mis, een... Lees verder
Als gevolg van de Romeinse liturgie-instructie "Liturgiam authenticam" wordt de bestaande vertaling van het Romeins Missaal herzien en aangevuld vanuit... Lees verder
De Commissio mixta van Nederland en Vlaanderen - die reeds verschillende jaren werkt aan de herziening van de Nederlandse vertaling... Lees verder