Misformulieren op weekdagen door het jaar

In elke mis worden de gebeden (oraties) gezegd die eigen zijn aan de mis zelf, tenzij anders staat aangegeven.

Op de weekdagen ‘door het jaar’ kunnen behalve de gebeden van de voorgaande zondag ook de gebeden gebruikt worden van een andere zondag ‘door het jaar’, of één van de gebeden voor verschillende noden die in het missaal zijn opgenomen. Het is ook altijd geoorloofd uit diezelfde missen alleen het collecta-gebed te gebruiken.

In de belangrijkere tijden van het jaar [advent, kersttijd, veertigdagentijd en paastijd] worden de gebeden genomen, die eigen zijn aan die tijden, en die in het missaal voor elke weekdag afzonderlijk staan aangegeven.

Op gedachtenissen van heiligen wordt het collecta-gebed gezegd, ofwel, indien dit ontbreekt, het gebed uit het overeenkomende gemeenschappelijke; maar de gebeden over de gaven en na de communie kunnen, als ze niet eigen zijn, genomen worden uit het gemeenschappelijke ofwel uit de weekdagen van de betreffende tijd. (Vgl. Algemeen Statuut van het Romeins Missaal, nr. 363)  

Uitdrukking van het specifieke geloofsmysterie en christelijk leven in de loop van het liturgisch jaar Lees verder
Een inleiding op de betekenis en de principes van het lectionarium dat in de misliturgie wordt gebruikt sinds de liturgieherziening... Lees verder
Het openingswoord van de liturgie wil de gelovigen inleiden in het mysterie dat op de betreffende dag gevierd wordt. Het... Lees verder
Het Romeins Missaal kent verschillende vormen van de boeteact, die volgt op het inleidende woord. Daarvoor bestaan bepaalde vaste formuleringen;... Lees verder
Aan het einde van de Liturgie van het Woord wordt het gebed van de gelovigen uitgesproken, dat ook “het universele... Lees verder
Van meet af aan heeft de homilie, die vooral een verklaring is van de verkondigde bijbellezingen in de mis, een... Lees verder
Als gevolg van de Romeinse liturgie-instructie "Liturgiam authenticam" wordt de bestaande vertaling van het Romeins Missaal herzien en aangevuld vanuit... Lees verder
De Commissio mixta van Nederland en Vlaanderen - die reeds verschillende jaren werkt aan de herziening van de Nederlandse vertaling... Lees verder