Uitleg bij de nieuwe vertaling van de Orde van de Mis

Als gevolg van de Romeinse liturgie-instructie "Liturgiam authenticam" wordt de bestaande vertaling van het Romeins Missaal herzien en aangevuld vanuit de laatste Latijnse editie van het Missale Romanum (2008).

Een belangrijke vrucht van de Nederlands-Vlaamse samenwerking in deze herziening is de uitgave "Klein Missaal voor de Nederlandse Kerkprovincie" (2014), dat de nieuwe door beide Bisschoppenconferenties en de Romeinse Congregatie goedgekeurde vertaling bevat van de Orde van de Mis (de vaste gebeden van de mis) met eucharistische gebeden.

Een uitvoerige toelichting en verantwoording van deze nieuwe voor Nederland en Vlaanderen gemeenschappelijke vertaling is gepubliceerd in "Liturgische Documentatie", dl. 11. Deze publicatie kan besteld worden bij de administratie van de NRL in Breda.

Uitdrukking van het specifieke geloofsmysterie en christelijk leven in de loop van het liturgisch jaar Lees verder
Op gewone weekdagen en bij heiligen-gedachtenissen Lees verder
Een inleiding op de betekenis en de principes van het lectionarium dat in de misliturgie wordt gebruikt sinds de liturgieherziening... Lees verder
Het openingswoord van de liturgie wil de gelovigen inleiden in het mysterie dat op de betreffende dag gevierd wordt. Het... Lees verder
Het Romeins Missaal kent verschillende vormen van de boeteact, die volgt op het inleidende woord. Daarvoor bestaan bepaalde vaste formuleringen;... Lees verder
Aan het einde van de Liturgie van het Woord wordt het gebed van de gelovigen uitgesproken, dat ook “het universele... Lees verder
Van meet af aan heeft de homilie, die vooral een verklaring is van de verkondigde bijbellezingen in de mis, een... Lees verder
De Commissio mixta van Nederland en Vlaanderen - die reeds verschillende jaren werkt aan de herziening van de Nederlandse vertaling... Lees verder