Het openingswoord van de viering

Het openingswoord van de liturgie wil de gelovigen inleiden in het mysterie dat op de betreffende dag gevierd wordt.  Het openingswoord is daarom bedoeld als een hulp voor het spiritueel verstaan en beleven niet alleen van de Schriftlezingen, maar van de gehele eredienst. In de liturgie brengt de geloofsgemeenschap eer aan de hemelse Vader door Jezus Christus in de kracht van de Heilige Geest en mag zij tegelijk Gods heiligende genadegaven ontvangen.

Dit inleidend woord kan worden uitgesproken door de celebrant zelf of door een andere geschikte bedienaar. Het is gewenst, dat het echt beknopt is (het Romeins Missaal spreekt van “brevissimis verbis”); het is daarom niet de bedoeling dat de inleiding in de viering uitdijt tot een soort eerste, kleine homilie.

In het boek Verbum Domini. Liturgische teksten vanuit de Schriftlezingen van de Eucharistie op de dag van de Heer. Jaar A – B - C (NRL-uitgave, Den Bosch, 2014, 400 blz.) is voor elke zondag of hoogfeest dat op zondag gevierd kan worden, een geschikt, beknopt inleidend woord opgenomen, gebaseerd op de lezingen van de betreffende dag, vooral het evangelie.

Uitdrukking van het specifieke geloofsmysterie en christelijk leven in de loop van het liturgisch jaar Lees verder
Op gewone weekdagen en bij heiligen-gedachtenissen Lees verder
Een inleiding op de betekenis en de principes van het lectionarium dat in de misliturgie wordt gebruikt sinds de liturgieherziening... Lees verder
Het Romeins Missaal kent verschillende vormen van de boeteact, die volgt op het inleidende woord. Daarvoor bestaan bepaalde vaste formuleringen;... Lees verder
Aan het einde van de Liturgie van het Woord wordt het gebed van de gelovigen uitgesproken, dat ook “het universele... Lees verder
Van meet af aan heeft de homilie, die vooral een verklaring is van de verkondigde bijbellezingen in de mis, een... Lees verder
Als gevolg van de Romeinse liturgie-instructie "Liturgiam authenticam" wordt de bestaande vertaling van het Romeins Missaal herzien en aangevuld vanuit... Lees verder
De Commissio mixta van Nederland en Vlaanderen - die reeds verschillende jaren werkt aan de herziening van de Nederlandse vertaling... Lees verder