Uitleg bij de nieuwe vertaling van het "Onze Vader"

De Commissio mixta van Nederland en Vlaanderen - die reeds verschillende jaren werkt aan de herziening van de Nederlandse vertaling van het Romeins Missaal volgens de normen van de vertaalinstructie "Liturgiam authenticam" (2001) - heeft ook voor de liturgie een gemeenschappelijke vertaling voorgesteld van het Gebed des Heren, waar in Nederland en Vlaanderen tot nu toe verschillende vertalingen werden gebruikt. De nieuwe tekst werd zowel door de Nederlandse en de Belgische bisschoppenconferentie goedgekeurd, alsook door de Apostolische Stoel. Beide conferenties hebben de tekst gepubliceerd.

Een toelichting op de nieuwe vertaling werd van Nederlandse zijde gepubliceerd in "Liturgische Documentatie", dl. 11 (p. 56-59) (zie onderstaande pdf); van Vlaamse zijde gebeurde dit door bisschop J. de Kesel, de Vlaamse bisschop-referent voor liturgie (klik hier). Zie ook nieuwsbericht.

Uitdrukking van het specifieke geloofsmysterie en christelijk leven in de loop van het liturgisch jaar Lees verder
Op gewone weekdagen en bij heiligen-gedachtenissen Lees verder
Een inleiding op de betekenis en de principes van het lectionarium dat in de misliturgie wordt gebruikt sinds de liturgieherziening... Lees verder
Het openingswoord van de liturgie wil de gelovigen inleiden in het mysterie dat op de betreffende dag gevierd wordt. Het... Lees verder
Het Romeins Missaal kent verschillende vormen van de boeteact, die volgt op het inleidende woord. Daarvoor bestaan bepaalde vaste formuleringen;... Lees verder
Aan het einde van de Liturgie van het Woord wordt het gebed van de gelovigen uitgesproken, dat ook “het universele... Lees verder
Van meet af aan heeft de homilie, die vooral een verklaring is van de verkondigde bijbellezingen in de mis, een... Lees verder
Als gevolg van de Romeinse liturgie-instructie "Liturgiam authenticam" wordt de bestaande vertaling van het Romeins Missaal herzien en aangevuld vanuit... Lees verder