“Heer ontferm U” met bijbelse aanroepingen (Kyrie met tropen)

Het Romeins Missaal kent verschillende vormen van de boeteact, die volgt op het inleidende woord. Daarvoor bestaan bepaalde vaste formuleringen; één ervan is de vorm, waarin de boeteact en de aanroepingen van het Kyrie (Heer, ontferm U), met elkaar verbonden zijn. Het Romeins Missaal geeft hiervoor een model, maar laat ruimte om op de aanroepingen van de Heer Jezus Christus telkens een vrij gekozen motief te laten volgen, dat een aspect van zijn verlossingswerk verwoordt. Hier bestaat de mogelijkheid om bepaalde onderwerpen uit de Bijbellezingen van de dag al te laten weerklinken. De aanroepingen of tropen kunnen door de priester, de diaken of een andere assistent worden gezongen of uitgesproken; de slotaanroeping (Heer/Christus, ontferm U [over ons]; Kyrie/Christe, eleison) wordt telkens door het volk herhaald.

In het boek Verbum Domini. Liturgische teksten vanuit de Schriftlezingen van de Eucharistie op de dag van de Heer. Jaar A – B - C (NRL-uitgave, Den Bosch, 2014, 400 blz.) is voor elke zondag of hoogfeest dat op zondag gevierd kan worden, zulk ‘Heer, ontferm U” opgenomen met aanroepingen, gebaseerd op de lezingen van de betreffende dag.

Uitdrukking van het specifieke geloofsmysterie en christelijk leven in de loop van het liturgisch jaar Lees verder
Op gewone weekdagen en bij heiligen-gedachtenissen Lees verder
Een inleiding op de betekenis en de principes van het lectionarium dat in de misliturgie wordt gebruikt sinds de liturgieherziening... Lees verder
Het openingswoord van de liturgie wil de gelovigen inleiden in het mysterie dat op de betreffende dag gevierd wordt. Het... Lees verder
Aan het einde van de Liturgie van het Woord wordt het gebed van de gelovigen uitgesproken, dat ook “het universele... Lees verder
Van meet af aan heeft de homilie, die vooral een verklaring is van de verkondigde bijbellezingen in de mis, een... Lees verder
Als gevolg van de Romeinse liturgie-instructie "Liturgiam authenticam" wordt de bestaande vertaling van het Romeins Missaal herzien en aangevuld vanuit... Lees verder
De Commissio mixta van Nederland en Vlaanderen - die reeds verschillende jaren werkt aan de herziening van de Nederlandse vertaling... Lees verder