De veertien staties van de kruisweg

Aan het begin van iedere statie bidt men:
Wij aanbidden U, Christus, en wij loven U.
- Omdat Gij door uw heilig kruis de wereld hebt verlost.

Aan het einde van de statie bidt men:
Ontferm U over ons, Heer, ontferm U over ons.
- God, wees ons zondaars genadig.
 
1. Jezus wordt ter dood veroordeeld.
2. Jezus neemt het kruis op zijn schouders.
3. Jezus valt voor de eerste maal onder het kruis.
4. Jezus ontmoet zijn bedroefde moeder.
5. Simon van Cyrene helpt Jezus het kruis dragen.
6. Veronica droogt het aanschijn van Jezus af.
7. Jezus valt voor de tweede maal onder het kruis.
8. Jezus troost de wenende vrouwen.
9. Jezus valt voor de derde maal onder het kruis.
10. Jezus wordt van zijn kleren beroofd.
11. Jezus wordt aan het kruis genageld.
12. Jezus sterft aan het Kruis.
13. Jezus wordt van het kruis genomen.
14. Jezus wordt in het graf gelegd.

Andere berichten in deze categorie