Laat nu, Heer / Nunc dimittis (Lofzang van Simeon)

Laat nu, Heer, volgens uw woord
uw dienaar in vrede heengaan.
   Mijn ogen hebben uw heil aanschouwd
   dat Gij hebt bereid voor de volken:
het licht dat voor alle heidenen straalt,
de glorie van Israël uw volk.
   Eer aan de Vader en de Zoon
   en de Heilige Geest.
Zoals het was in het begin en nu en altijd
en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
 
Nunc dimíttis servum tuum, Dómine,
secúndum verbum tuum in pace,
   quia vidérunt óculi mei
   salutáre tuum,
quod parásti
ante fáciem ómnium populórum,
   lumen ad revelatiónem géntium
   et glóriam plebis tuae Israel.
Glória Patri, et Fílio,
et Spirítui Sancto.
   Sicut erat in princípio, et nunc et semper,
   et in sáecula saeculórum. Amen.

Andere berichten in deze categorie