Oefening van berouw / Actus contritionis

Barmhartige God,
ik heb spijt over mijn zonden,
omdat ik uw straffen heb verdiend;
maar vooral, omdat ik U,
mijn grootste Weldoener en het hoogste Goed,
heb beledigd.
Ik verfoei al mijn zonden
en beloof, met de hulp van uw genade,
mijn leven te beteren en niet meer te zondigen
Heer, wees mij zondaar genadig!
Amen.
 
Ofwel:
Heer mijn God, ik heb echt berouw
en betreur het dat ik kwaad heb gedaan
en het goede heb nagelaten.
Door mijn zonden heb ik U beledigd
die mijn hoogste goed zijt, en alle liefde waardig.
Het is mijn vaste voornemen,
mij met de hulp van uw genade te bekeren,
niet meer te zondigen
en te vermijden wat tot zonde kan leiden.
Heer, wees mij genadig,
omwille van het lijden van onze Verlosser, Jezus Christus.
 
Deus meus, ex toto corde
paenitet me omnium meorum peccatorum,
eaque detestor,
quia peccando,
non solum poenas a te iuste statutas promeritus sum,
sed praesertim quia offendi te,
summum bonum,
ac dignum qui super omnia diligaris.
Ideo firmiter propone, adiuvante gratia tua,
de cetero me non peccaturum
peccandique occasiones proximas fugiturum.
Amen.

Andere berichten in deze categorie