Rozenkrans (geheimen) / Rosarium (mysteria)

De blijde geheimen:
(maandag en zaterdag)
1. De engel Gabriël brengt de blijde boodschap aan Maria
2. Maria bezoekt haar nicht Elisabeth
3. Jezus wordt geboren in een stal van Bethlehem
4. Jezus wordt in de tempel opgedragen
5. Jezus wordt in de tempel teruggevonden
 
De geheimen van het Licht
(donderdag)
1. Jezus wordt gedoopt in de Jordaan.
2. Jezus openbaart zich op de bruiloft van Kana.
3. Jezus verkondigt het Rijk van God en roept op tot bekering.
4. Jezus verandert van gedaante.
5. Jezus stelt de Eucharistie in bij het Laatste Avondmaal.
 
De droevige geheimen
(dinsdag en vrijdag)
1. Jezus bidt in doodsangst tot zijn hemelse Vader
2. Jezus wordt gegeseld
3. Jezus wordt met doornen gekroond
4. Jezus draagt Zijn kruis naar de berg van Calvarië
5. Jezus sterft aan het kruis
 
De glorievolle geheimen
(zondag en woensdag)
1. Jezus verrijst uit de doden
2. Jezus stijgt op ten hemel
3. De Heilige Geest daalt neer over de apostelen
4. Maria wordt in de hemel opgenomen
5. Maria wordt in de hemel gekroond
 
Myseria gaudiosa
(in feria secunda et sabbato)
1. Annuntiatio.
2. Visitatio.
3. Nativitas.
4. Praesentatio.
5. Inventio in Templo.
 
Mysteria luminosa
(in feria quinta)
1. Baptisma apud Iordanem.
2. Autorevelatio apud Cananense matrimonium.
3. Regni Dei proclamatio coniuncta cum invitamento ad conversionem.
4. Transfiguratio.
5. Eucharistiae Institutio.
 
Mysteria dolorosa
(in feria tertia et feria sexta)
1. Agonia in Hortu.
2. Flagellatio.
3. Coronatio Spinis.
4. Baiulatio Crucis.
5. Crucifixio et Mors.
 
Mysteria gloriosa
(in Dominica et feria quarta)
1. Resurrectio.
2. Ascensio.
3. Descensus Spiritus Sancti.
4. Assumptio.
5. Coronatio in Caelo.

Andere berichten in deze categorie