Oefening van hoop / Actus spei

Oneindig goede God,
ik hoop, door de verdiensten van Jezus Christus,
van U te verkrijgen:
de eeuwige zaligheid
en alle genaden, die ik daarvoor nodig heb.
Dat hoop ik met een vast vertrouwen,
omdat Gij het hebt beloofd,
die almachtig zijt, oneindig goed voor ons
en getrouw in uw beloften.
Heer, versterk mijn hoop!
Amen.
 
Domine Deus,
spero per gratiam tuam
remissionem omnium peccatorum,
et post hanc vitam
aeternum felicitatem me esse consecuturum:
quia tu promisisti,
qui es infinite potens, fidelis, benignus, et misericors.
In hac spe vivere et mori statuo.
Amen.

Andere berichten in deze categorie