Oefening van geloof / Actus fidei

Mijn Heer en mijn God,
ik geloof:
dat Gij zijt één God in drie Personen,
de Vader, de Zoon en de Heilige Geest;
dat God de Zoon voor ons is mens geworden
en aan het kruis gestorven;
dat Gij het goede loont en het kwade straft.
Ik geloof alles wat Gij hebt geopenbaard,
en door de heilige Kerk ons leert.
Dat geloof ik vast,
omdat Gij het hebt gezegd,
die alles weet en altijd waarheid spreekt.
Heer, vermeerder mijn geloof.
Amen.
 
Dominus Deus,
firma fide credo
et confiteor omnia et singula
quae sancta Ecclesia Catholica proponit,
quia tu, Deus, ea omnia revelasti,
qui es aeterna veritas
et sapientia quae nec fallere nec falli potest.
In hac fide vivere et mori statuo.
Amen.

Andere berichten in deze categorie