Tafelgebeden

(Bij het begin en het einde van elk tafelgebed maakt ieder een kruisteken)
Voor de maaltijd
Heer, zegen ons en deze gaven,
die wij van uw mildheid zullen ontvangen.
Door Christus onze Heer.
Amen.

Heer, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.
Onze Vader ...
 
Bij het middagmaal wordt vervolgens gebeden:
De Koning van de eeuwige heerlijkheid
make ons tot deelgenoten van het hemels gastmaal.
Amen.
 
Bij het avondmaal wordt gebeden:
De Koning van de eeuwige heerlijkheid
geleide ons tot het avondmaal van het eeuwig leven.
Amen.
 
Na de maaltijd
Almachtige God,
wij danken U voor al uw weldaden,
Gij die leeft en heerst in de eeuwen der eeuwen.
Amen.

Heer, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

Onze Vader...

Dat de zielen van de overleden gelovigen
door de barmhartigheid van God rusten in vrede.
Amen.

Andere berichten in deze categorie