Hoog verheft / Magnificat (Lofzang van Maria)

Hoog verheft nu mijn ziel de Heer,
verrukt is mijn geest om God, mijn Verlosser.
   Zijn keus viel op zijn eenvoudige dienstmaagd:
   van nu af prijst ieder geslacht mij zalig.
Wonderbaar is het wat Hij mij deed,
de Machtige, groot is zijn Naam!
   Barmhartig is Hij tot in lengte van dagen
   voor ieder die Hem erkent.
Hij doet zich gelden met krachtige arm,
vermetelen drijft Hij uiteen;
   machtigen haalt Hij omlaag van hun troon,
   eenvoudigen brengt Hij tot aanzien;
behoeftigen schenkt Hij overvloed,
maar rijken gaan heen met ledige handen.
   Hij trekt zich zijn dienaar Israël aan,
   zijn milde erbarming indachtig;
zoals Hij de vaderen heeft beloofd,
voor Abraham en zijn geslacht voor altijd.
   Eer aan de Vader en de Zoon
   en de Heilige Geest.
Zoals het was in het begin en nu en altijd
en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
 
Magníficat
ánima mea Dóminum,
   et exsultávit spíritus meus
   in Deo salvatóre meo,
Quia respéxit humilitátem ancíllae suae.
Ecce enim ex hoc beátam me dicent omnes generatiónes,
   quia fecit mihi magna, qui potens est,
   et sanctum nomen eius,
et misericórdia eius in progénies et progénies
timéntibus eum.
   Fecit poténtiam in bráchio suo,
   dispérsit supérbos mente cordis sui;
depósuit poténtes de sede
et exaltávit húmiles;
   esuriéntes implévit bonis
   et dívites dimísit inánes.
Suscépit Israel púerum suum,
recordátus misericórdiae,
   sicut locútus est ad patres nostros,
   Abraham et sémini eius in sáecula.
Glória Patri, et Fílio,
et Spirítui Sancto.
   Sicut erat in princípio, et nunc et semper,
   et in sáecula saeculórum. Amen.

Andere berichten in deze categorie