Kom, Heilige Geest / Veni, Sancte Spiritus (Gebed tot de Heilige Geest)

Kom, Heilige Geest,
vervul de harten van uw gelovigen
en ontsteek in hen het vuur van uw liefde.
Zend uw Geest uit en alles zal herschapen worden.
- En Gij zult het aanschijn van de aarde vernieuwen.
 
Laat ons bidden
God, Gij hebt de harten van de gelovigen
door de verlichting van de Heilige Geest onderwezen:
geef dat wij door die Heilige Geest
de ware wijsheid mogen bezitten,
en ons altijd over zijn vertroosting verblijden.
Door Christus onze Heer.
Amen.
 
Veni, Sancte Spíritus,
reple tuórum corda fidélium,
et tui amóris in eis ignem accénde.
Emítte Spíritum tuum et creabúntur;
- Et renovábis fáciem terrae.
 
Orémus:
Deus, qui corda fidélium
Sancti Spíritus illustratióne docuísti:
da nobis in eódem Spíritu recta sápere,
et de eius semper consolatióne gaudére.
Per Christum Dóminum nostrum.
Amen.

Andere berichten in deze categorie