Gedenk, o allermildste Maagd Maria / Memorare

Gedenk, o allermildste Maagd Maria,
dat het nog nooit gehoord is,
dat iemand die tot U zijn toevlucht nam,
die om uw hulp kwam smeken
en om Uw bijstand vroeg,
door u in de steek werd gelaten.
Gesterkt door dat vertrouwen
kom ik tot u,
o Maagd der maagden
en sta hier voor u
in mijn armzaligheid en zonde.
O Moeder van het Woord,
versmaad mijn woorden niet,
maar in uw goedheid
luister en wil mij verhoren.
Amen.
 
Memoráre, o piíssima Virgo María,
non esse audítum a saéculo,
quemquam ad tua recurréntem praesídia,
tua implorántem auxília,
tua peténtem suffrágia,
esse derelíctum.
Ego tali animátus confidéntia,
ad te, Virgo Vírginum, Mater, curro,
ad te vénio,
coram te gemens peccátor assísto.
Noli, Mater Verbi, verba mea despícere;
sed audi propítia et exaúdi.
Amen.

Andere berichten in deze categorie