Verheven moeder van de Verlosser / Alma Redemptoris Mater

Verheven Moeder van de Verlosser,
die altijd zijt de open deur des hemels en de ster der zee,
kom het volk te hulp dat valt en poogt op te staan.
Gij die tot verwondering van de natuur
uw heilige Schepper hebt gebaard
en maagd zijt gebleven;
gij die door Gabriël zijt begroet,
ontferm u over ons, zondaars.
 
Alma Redemptóris Mater,
quae pérvia caeli porta manes, et stella maris,
succúrre cadénti, súrgere qui curat, pópulo;
tu quae genuísti, natúra miránte,
tuum sanctum Genitórem,
Virgo prius ac postérius,
Gabriélis ab ore sumens illud Ave,
peccatórum miserére.

Andere berichten in deze categorie